אאא

הבוקר הגיע הרה"צ רבי ישראל הגר מויזניץ אל ביתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בכדי להזמינו לחתונת נכדו - נינו של מרן האדמו"ר מויזניץ שליט"א - שתתקיים בשבוע הבא.

מרן ראש הישיבה קיבל בחביבות רבה את הרה"צ מויז'ניץ והשניים שוחחו דקות ארוכות בדברי תורה והשקפה, לאחר מכן ברך ראש הישיבה את החתן ובני המשפחה והבטיח כי ישתדל להגיע לשמחה הגדולה.

רגע נדיר היה בסיום הביקור כשמרן ראש הישיבה למרות זקנותו המופלגת קם ממקומו, וליווה את הרה"צ מויזניץ עד לחצר שבפתח הבית ברח' חזון-איש 5.

לאחר מכן המשיך הרה"צ מויזניץ למעונו של האדמו"ר מערלוי השוהה בבית הנגיד שלום פישר בב"ב.

השניים שוחחו ארוכות בידידות כשבין הדברים הזכיר הרה"ג רבי חיים מאיר הגר, אב החתן ובנו של הרה"צ מויזניץ, כי זכה ללמוד בימי נעוריו בישיבתו של הרבי מערלוי ועד היום הדברים חקוקים בנשמתו.