אאא

הכינוס ה-30 של מפעל הש"ס התקיים היום (שישי) בראשותם של מרנן ורבנן גדולי הדור ובראשם ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן וכ"ק האדמו"ר מצאנז בנו של בעל ה"שפע חיים" זצ"ל מייסד המפעל התורני.

בישיבה המיוחדת שנערכה בביתו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת רמת אלחנן וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', השתתפו גם גדולי הרבנים וראשי הישיבות, בהם הגאון רבי ניסים קרליץ, הגאון רבי גרשון אדלשטיין, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, הגאון רבי אליהו שמרלר, הגאון רבי דוד כהן, הגאון רבי אריה פינקל, הגאון רבי שמואל רוזנגרטן.

כמו כן השתתפו הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, הגאון רבי צבי דרבקין, הגאון רבי דוד שפירא, הגאון רבי נחום רוטשטיין, הגאון רבי יצחק ברטלר, הגאון רבי מנחם צבי ברלין, הגאון רבי משה מרדכי חדש, הגאון רבי חיים פיינשטיין והגאון רבי נפתלי נוסבוים.

במהלך הכינוס נשאו הרב זילברשטיין והרבי מצאנז דברי חיזוק, בהם התייחסו למצב הקשה בו נמצא עולם התורה עקב הגזירות הנוראיות והדרך של בני התורה להינצל מהם.

הגר"י זילברשטיין הזכיר באריכות את מייסד מפעל הש"ס הרבי מצאנז זצ"ל שישב בגיא צלמוות במחנה אושוויץ כשהוא חסר כל ומתוך ייסורים קשים עודד וחיזק את היהודים השבורים והרצוצים.

"יושב יהודי אחרי טרגדיות כל כך קשות ואומר ליד המשרפות 'תורה' כשהוא עורך 'טיש'. הרי זה ממש פלא שאין כדוגמתו", הדגיש הרב זילברשטיין.

לאחר מכן סיפר שלפני שנים רבות ביקשו לגייס את בני ישיבת ראדין לצבא אמר בעל ה"חפץ חיים" כי הדרך היחידה להימלט מהגזירה הינה לומר לבחורי הישיבה לקבל על עצמם להיות קשורים ועסוקים בתורה ללא הפסק.

"להיות בצל קורתו של הקב"ה זאת הדרך היחידה שכך הוא יגן עלינו", ציטט הרב זיבלרשטיין את החפץ חיים והוסיף כי הוא הביא ראיה מאנשי סדום שביקשו לעשות שפטים באורחי לוט כפי שקבעו חוקי המקום האוסרים על הכנסת אורחים אולם לוט הצליח להגן עליהם באמרו "כי באו בצל קורתי".

בשלב זה, הוסיף האדמו"ר מצאנז באותו הקשר כי אין ספק שזו אכן הדרך היחידה להינצל מהגזירות. "אין דרך אחרת", אמר הרבי והוסיף "אנחנו רואים בחוש שהמלחמה שלהם היא כנגד התורה ולכן הדרך להתמיד בה זו התשובה הניצחת. אנו נמצאים בימי בין המצרים עליהם נאמר כל רודפיה השיגוה בין המצרים, אבל מובטחים אנו שדרך התורה תנצח".