אאא

"יד מקרבת ורגל בועטת", במילים הללו מגדיר אחד ממנהלי המכללות החרדיות את המדיניות בה נוקט לאחרונה משרד החינוך. במכללות החרדיות, כמו במספר לא מבוטל של כוללים ברחבי הארץ, נתקבלה לאחרונה דרישה להעברת נתונים בנוגע לתלמידים שמדווחים בו זמנית, הן באגף הישיבות והן בהכשרות מטעם משרד התמ"ת או במכללות החרדיות. ה

סנקציה בה מאיים משרד החינוך, היא אותו שוט שמשום מה, לא הונף לעולם על ראשיהם של סטודנטים לא חרדיים הלומדים באוניברסיטאות: ביטול מלגות לאברכים-משתלמים.

"מצד אחד מפצירים בחרדים לצאת לעבוד, אבל כשאנשים קמים ויוצאים להכשרה תעסוקתית, נטפלים אליהם בזוטות", אומרים מנהלי מכללות להכשרה מקצועית המתלוננים על כך שמדובר בהיפוך גמור של המדיניות המוצהרת שלשמה באו לעולם ההכשרות והלימודים האקדמיים.

המכללות מצידן, בברכת משרד החינוך, הגמישו את שעות הלימודים על מנת שניתן יהיה להשתלם ולרכוש ידע תעסוקתי מעבר לשעות הלימוד בכוללים, אך כעת מתברר כי דיבורים לחוד ומעשים לחוד. מכתבים דומים בנוסחים שונים החלו להישלח בתקופה האחרונה למנהלי כוללים עם רשימת דרישות לנוכח הצלבות שעושה משרד החינוך בין מערך הדיווח בכוללים לבין מערך הדיווח במכללות להכשרה מקצועית.

"בידי האגף", נכתב באחד מהמכתבים שמתפרסם כאן לראשונה בהשמטת פרטים, "קיימים נתונים כי התלמידים הרשומים במוסדכם לומדים בהכשרה מטעם משרד התמ"ת. מאחר ולטעמכם התלמידים לומדים כדין בין כתליכם, נבקש לקבל אישור ממוסד הלימודים בו רשומים התלמידים כלומדים בהכשרה מקצועית על מועד תחילת וסיום הלימודים וכן שעות הלימודים".

 "בפועל אנחנו רואים עמידה דווקנית על דקה לפה דקה לשם", מגלה אחד ממנהלי המכללות להכשרה מקצועית במגזר החרדי, "כך לדוגמה, משתלמים אצלנו אברכים שבאנו לקראתם ואפשרנו להם מסלול הכשרה בשעות הערב. ברישומי אגף הישיבות מופיע שהם לומדים עד לשעה 19:00, בעוד אצלנו, באופן רשמי ההשתלמות מתחילה ב-18:45.

"הייתה כל הזמן הבנה שקטה שההשתלמות לא תבוא על חשבון הלימודים בכולל ובגלל זה האברכים באו להשתלמות – אחרת הם אפילו לא היו חושבים לעשות את הצעד. כעת, בא משרד החינוך ומתעקש לקבל הסברים על כל דקה, ומדובר באברכים שמסיימים את הלימוד בכולל ורצים להשתלמות. הלוואי שבאוניברסיטאות התלמידים יתייצבו כמו אצלנו, עם איחור קל של כמה דקות.  מה שיוצא מכל הסיפור, שבגלל המדיניות הנוקשה וחסרת ההתחשבות, התלמידים החרדיים שרק ביקשו להשתלם בערבים, ייצאו קרחים מכאן ומכאן".

ערב יום הכיפורים, ספק אם הלוחמים האידיאולוגיים במכללות להכשרה מקצועית ציפו לקבל סיוע למאבקם, דווקא ממשרד החינוך של מדינת ישראל.

תמ"ת נפשי. מכתבי הביקורת בנוגע לאברכים-משתלמים
תמ"ת נפשי. מכתבי הביקורת בנוגע לאברכים-משתלמים