אאא

ערב ט' באב ישנה סגולה נוראה ליראת שמיים ולבטל גזירות רעות לבקש  בשעת המנחה על צרה אחת אחרי קריאת פרקי  א' טו' צא' קכא' פה' סח' בתהלים

הסגולה הבאה אינה מתאימה לכל אחד וכמו שנכתב בה היא "נפלאה ונוראה" אנו נראה לכם את כתב היד המקורי של הסגולה – והרי היא לפניכם

בא"ב

סגולה נפלאה ונוראה קח זהב מזוקק משקל ארבעה דרהם וחצי (תלוי איזה דרהם דרהם מצרי הוא ודרהם בריטי 3.6 ח"פ) ועשה אותם טס עגולל ביום י"ד באב בשעה ראשונה מהיום (6-7 בבוקר בערך ח"פ) ובט"ו באב בשעה ראשונה מהיום תחקוק עליו שלוש  אותיות משלוש שורות מאלו השמות הקדושים והטהורים הנוראים האלו וכן ביום אותיות וכן ע"ז הדרך עד שתשלום השלוש שורות בשבעה ימים תהיה השלמתן ובסוף ז' ימים כשהם חקוקים בקדושה וטהרה (צום וטבילה במקוה ח"פ) אז אם תתן הטס הזה בפיך ותקרא אלו השמות על פה ק"א פעם ז' לילות בחדר נקי ובנקיות הגוף ובבגדים נקיים אז בליל שביעי כשתשלים לקרות אלו השלוש שמות ק"א פעפ יבוא לפניך זקן אחד מהודר ומפואר כקדוש כמלאך ה' צבאות מעוטף בציצית של צמר ויאמר לך שלום עליך בני ואתה תאמר לו שלום עליך אדוני ויאמר לך שאל בני שאלתך ותשאלהו מכל עניני העולם הזה ויגלה לך כל נסתר ואם תרצה להתירו אמור לו לך לשלום וילך מעמך בשמחה ואם תרצה לקרותו תניח הטס בפיך ויבוא אצלך וזה בדוק ומנוסה באמת ולא תגלה זה הסוד לשום אדם והוא הנקרא מגיד ואם תזכה לזה זכית לשני עולמים וזה מצאתי בכתבי האר"י ז"ל עד כאן תם.

כמו שאמרנו זו היא לא סגולה לכל אחד במובן הרחב של המילה והחידושים בה מדהימים אפשר לראות כיצד צדיקי הדור השתמשו במגידים וגם אפשר להבין  לאיזה דרגה של קדושה הם היו כדי לעשות זאת