אאא

ככה יעשה לאיש אשר העז להתראיין ל"כלכליסט". ראיון שהעניק שמואל חיים פפנהיים, איש "העדה החרדית" לעיתון הכלכלי, עורר את זעמם של גורמים בחסידות תולדות אהרן.

פפנהיים, בעבר עורך בטאון "העדה" והיום אחראי השמה בארגון מפת"ח, מרכזי פיתוח תעסוקת חרדים של הג´וינט, השתתף בפרויקט מיוחד שעסק בשילוב הציבור החרדי בעולם העבודה.

הדברים שאמר לעיתון לא התקבלו יפה בקרב גורמים ב"תולדות אהרן", וביטוי פומבי לכך ניתן בגיליון האחרון של בטאון "העדה" - בדמותה של מודעה חריפה התוקפת אותו אישית.

"לדאבוננו ישנם כאלו אשר ידברו אל כלי התקשורת למיניהם, בין הנקראים חילוניים ובין הנקראים חרדיים, ויציגו את עצמם כאילו הם מדברם בשמנו ועל דעתנו, פעם יהיה זה פלוני ופעם יהיה זה אלמוני, פעם על אופן זה ופעם על אופן אחר, הצד השוה שבהן שדרכן לילך ולהזיק ולשלוח יד למעול בקדשים, ולא אחת יהיו דבריהם גובלים בסילוף השקפת דת יהודית וישראל אשר קבלנו ממשה מסיני דור דור", כותבים אנשי "בית המדרש תולדות אהרן".

"האנשים הללו לא שייכים למחננו כלל וכלל"

ובהמשך המודעה: "אנשים במעלליהם רבו עשות לנו את הרעה, להתייצב לפני עמודי הקלון של התקשורת, להראות לפני כל, כי הנה כי כן נשתנו הזמנים, ולא עוד דרך אבותינו לנו, ומעתה ככולם נהיה, והכל יעטפו במעטה של חסד ורחמים על אחינו בני ישראל, ושפכו לפניהם את מה שמקונן בקרבם, וגילו את מהלכי רוחם והשקפות עולמם אשר בחרו להם".

מפרסמי המודעה מבקשים להבהיר כי "אין האנשים שייכים לנו למחנינו כלל וכלל, ועל דעת עצמם הם עושים ומדברים, ואין לנו שליטה על כל מי שיאמר שהוא מאתנו, ובאמת אינו מאתנו כלל".

לדבריהם, "האנשים אשר מתייחסים להם, נראים לכאורה מבני קהילתנו, ובאמת אינם מבני קהילתנו הק´ כלל וכלל, ועושים זאת על דעתם ולא מטעמנו, וכבר פרסמנו גילוי דעת בקהילתנו על זאת. גם הזהרנו לבני קהילתנו, אשר לא יעיז איש לדבר אתם ולענות על שאלותיהם.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"והיות שלפעמים יבואו בערמה ולא יגלו לאיש מי הם, ויפלו בתום לב ברשתם, ציוונו גם זאת, איש אשר שואל ומברר דברים אודות הדת והיהדות, ואין יודעים מה טיבו ומעשיו, לא ידברו אתו ולא ינהלו אתו שום שיחה ודין ודברים".

פפנהיים: "מפרסמי המודעה - לא באמת אחראים בחסידות"

על מה יצא קצפם של אנשי חסידות "תולדות אהרן?" הנה כמה ציטוטים נבחרים מתוך הראיון שהעניק פפנהיים: "המונח לעבוד "בשחור" השתרש במגזר החרדי בתקופת קום המדינה. זה פשוט נתפס בתודעה כדרך מועדפת לעבוד.

"זה דבר שעובר מאבן לבן. קל יותר להוציא את היהודים מהגלות מאשר להוציא את הגלות מהלב היהודי, חלק מהעבודה שלנו הוא להתמודד עם תפיסות ישנות שקשה לשנותן".

ביקשנו לשמוע את תגובתו של פפנהיים לנאמר במודעה. "מי שפרסם את המודעה לא אחראי. את התגובה שלי העברתי לאחראים האמיתיים בחסידות תולדות אהרן, והתוצאות עוד יבואו", הוא אמר לנו.