אאא

מה ראשי תיבות אלול?

כל ילד יודע - אני לדודי ודודי לי.

ומה חוץ מזה?

מי שקצת בקי, יודע שיש עוד כמה רמזים לחודש אלול, כמו א'יש ל'רעהו ו'מתנות ל'אביונים, ראשי תיבות אלול, לרמוז לנו שצריך להתחזק בצדקה בחודש הזה.

וגם והאלוקים א'נה ל'ידו ו'שמתי ל'ך מקום, ראשי תיבות אלול, לרמוז על האפשרות לעשות תשובה בחודש הזה.

מה עוד? ומל ה' אלוקיך א'ת ל'בבך ו'את ל'בב זרעך, הפסוק שמרמז על התפילה גם הוא בראשי תיבות יוצא אלול. הרמז ברור.

כל זה ידוע לרוב, אבל מעניין לציין שיש ספר שעסק אך ורק ברמזי חודש אלול. הספר נקרא רמזי אלול. וחיברו הרב שלמה דומיניץ הי"ד שנרצח בשואה האיומה.

בתחילת הספר הוא כותב שיר, וכמובן בשיר נכתב על פי ראשי תיבות של המילה אלול:

מחברתי! כחי וראשית אוני!

אליך עיני נשאתי

לי תהיי לאנתי

ואת היי לעזרתי

לכלכלני בימי שבתי

וכותב בסוף ההקדמה כך: ואזכה לשמוח בגורלי "כל טוב". (כל טוב, בגימטריא אלול).

והנה כמה פסוקים שכתב שם שבהם נרמז חודש אלול, הבאנו רק חלק קטן, ומי שרוצה להחכים ילך וילמד עוד.

ו'אקח א'ותה ל'י ל'אשה, ראשי תיבות אלול (לא לפי הסדר), הפסוק מתאים למה שידוע שאלול הוא מזל בתולה.

ויושם לפניו ל'אכול ו'יאמר ל'א א'וכל עד אם דיברתי דברי, הפסוק בא לרמוז שראוי בחודש אלול למעט באכילה ובשתיה, כמבואר בספרי המוסר.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ועוד רבים:

ו'לקחתי א'תכם ל'י לעם; ל'אברהם ו'ליצחק ל'ך א'תננה; הוא ל'בדו ל'אמו ו'אביו א'הבו; ו'יאמרו ל'אמר א'שירה ל'ה' כי גאה גאה; ו'אתנה ל'ך א'ת ל'וחות האבן; א'חד ל'עולה ו'אחד ל'חטאת; ו'נתן ל'אשר א'שם ל'ו.

עוד עשרות רמזים נאים, שאפשר למצוא בספר, וכל אחד ואחד מהם רומז למצוה או ענין אחר שראוי להתחזק בו בימי אלול.

ולמה נקרא הספר רמזי אלול? כי ראשי התיבות של המילים "רמזי אלול" הם ר"א ובגימטריא - 201. בדיוק כמו 3 פעמים המילה "אלול".

- - -

בספר דרושים מתלמידי ר' מרדכי בנט, נכתב הקטע הבא (בשינויי עריכה):

באלול אדם צריך לומר לולא (אותיות אלול) האמנתי, ולחשוש מעוונותיו וממה שגם כל השנה, ויאמר אוי לי ווי לי, אם לחיים ואם למוות, הנסתרות לה' אלוקינו והנגלות לנו, ובאלול צריך לומר בא ליטהר ואחר כך מסייעין לו, כמו שמרומז בפסוק קמתי אני לפתוח לדודי ודודי חמק, רמז למה שנאמר פתחו לי פתח וכו', ומיד אני לדודי ודודי לי, הבא ליטהר מסייעים לו, ואז ומל ה' את לבבך ואת לבב זרעך, כי ה' נתן לנו את החודש להמלט מן הדין כמו שנאמר והאלוקים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, ורצה הקב"ה שיהיה לנו זמן לשוב בתשובה, והרמז לזה מהפסוק ואני אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה, כלומר לפי כובד העוון, כי לולא (אותיות אלול) התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים.