אאא

הציבור החרדי בישראל מונה בין 10% ל-12% מהאוכלוסייה. לפי מחקרים רבים, מספר הנפשות במגזר הינו כמיליון נפש.

חוקרים רבים מתחבטים בשאלה כיצד יש להגדיר חרדי, אך המספרים נעים בין 850 אלף נפש לשיטת המחמירים ומיליון נפש לשיטת המקלים.

אם כך, כיצד ייתכן ש-30% מילדי כיתות הגן לומדים במסגרת חרדית?

הסבר אחד נעוץ בעובדה שמספר הילדים החרדיים גדול יותר ממספר הילדים באוכלוסייה כולה. אך אולי קיים הסבר נוסף הבא לידי ביטוי בכמות הילדים החילוניים במסגרות החינוך החרדי.

כך למשל מתברר כי בעיר נצרת עילית רוב מוחלט של תלמידי גני חב"ד הינם חילוניים. 120 ילדים לומדים בגנים של חב"ד בעיר הצפונית, 70% מהם הינם ילדים למשפחות חילוניות.