אאא

אבן צריכה להיות שלימה ללא סדקים וללא "ליכלוכים" בתוכה.


את האבן יש לשאת קרוב לגוף ובמקרים מסויימים גם שתהיה נוגעת בגוף ללא חוצץ.


יש לטהר את האבן על ידי שטיפה במים יש שנהגו להטביל במקוה או ים ולהשאירה או יום אחד או לילה אחת ואז לשאת אותה עליכם.


אין להעביר אבן מאחד לשני מאחר והכוחות שלה נטמעו בכם ואתם בה ואם יש צורך גדול, יש לטהר אותה כנזכר לעיל.

 

 

צורת הי"ב אבנים שבחושן ואפוד:

 

אודם. הוא אבן אדומה ודומה לבשר הנקרא רובין.

 

פטדה. הוא אבן ירוק משותף עם מראה זהב.

 

ברקת. היינו שיורד עם הברק והוא לבן כזכוכית הנקרא קריסטל.

 

נופך. הוא דומה לאש היוצא מן הפחם הבוער.

 

ספיר. צבעו געל כמו כורכום, טוב לבריאות עינים והגוף וענוה ויראת ה' ורודף שלום והמנוחה.

 

יהלום. הוא דימאנט ויועיל להעשיר ולבקש שלום והנושאו בזרוע שמאלי יועיל לנצח אויבים.

 

לשם. צבע שלו ירוק עז כעשב הוא מין שאינו חשוב כ"כ והטוב הוא ירוק מעורב עם דמות מראה לבן סגולתה לאמץ הלב ועינים ומשמר' הנושאו מכל רע וכל אשר יעשה יצליח ובשאר מת בעליו הלובשה יפסיד מראהו לפי שמקונן ובזה יוכל לקנותו בזול.

 

שבו. בלשון יון פירוס והוא משותף צבע זהב וירוק והוא מסוגל להשקט ובטח ולהעשיר ויבא שינה ומנוחה ושמחה.

 

אחלמה. הוא שחור עם רישומים לבינים ומביא פחד ודאגה ורעדה וירבה חלומות וקטטות ומריבות.

 

תרשיש. דומה למי הים או לשמן זית צלול והוא לחן וחסד ומועיל לפרקמטיא ונותן דעה בינה והשכל.

 

שהם. הוא הצבע המובחר הירוק האמיתי מה שאוהבים הבריות כמראה העשבים והוא מועיל להעשיר ומביא חכמה ומציל החולי נופל.

 

ישפה. מראהו דומה לנחושת, יש נוטה למראה לבן ויש ירוקה כעשב והוא עשרה מינים והנושאו שומרו שלא ימית ויחנק בשיפלות הימים ושומרו מסמים הממתים ורפואה למקשה ללדת.


אנא מלך מהולל בתשבחות קבל נא הנידחות ונקריב קרבן ומנחות לפני האל:

שה פזור הישר אל שמיחים בתורת יקותיאל ביום הנף וההראל בכח ואל:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

היום נכבד לתהילה במתן תורתינו כבתחילה יעלזו חסידי' בגילה בית אל:

בדבש וחלב כללה נגילה ונשמחה לה נעשה ונשמע מדות בעלה כי הוא אל:

ווי עמודים וחשוקיהם תורה ומצות ומעשיהם עומדת לעד לעושהם שמרינו אל:

ברוך ה' חילם יאירו ויזהירו ככוכבים בהילם ומלאכים ישמיחו למולם רוממות אל:

רב כח אלי ואנוהו לשלם לי כל גמולי בשמחת גילו בבנות ציון בגורלי הן פדיתה אותי האל:

יתברך ויתעלה הדרו מפי ישראל להדרו עם קדושו לפארו ולהעריצו ולהקדישו בסוד אל:

קדוש ה' לבאות הראינו בחסדך נפלאות קרב קץ הפלאות ובא לציון גואל קדוש ישראל.


החמסות העתיקות והתמונות באדיבות האספן ביל גרוס.