אאא

יורם היקר,

שלושה אפסים הם אכן אלף, וארבעה הם רבבה ("עשרת'לפים" בפי העם), אך כאן העברית עוצרת. העברים הקדמונים ידעו שיש מספרים גדולים יותר, אך לא נתנו להם שמות. מספרים הם אוניברסליים, חסרי תלות בתרבות או שפה, אבל שמות מספרים הם עניין מקומי. כך, לדוגמה, התפרסמו בני שבט הוואלפירי שבאוסטרליה בכך שאין להם שמות למספרים מעבר לשתיים. בני הוואלפירי אינם מטומטמים; אם תזקוף מולם שלוש אצבעות ותבקש מהם לתת לך מספר כזה של סטירות, הם יבצעו את המשימה על נקלה, אבל צורכי היומיום שלהם לא דחקו בהם להמציא למספר הזה מילה.

רק סביב המאה הי"ג, באירופה, חשו צורך לתת שם למספר בגודל אלף אלפים, והקדישו לו את המילה האיטלקית "מיליון", שאותה ניתן לתרגם בחופשיות כ"רב־אלף" ("מיל" זה "אלף" בלטינית, כפי שניכר במיליגרם, הוא אלפית הגרם, ובמטבע הישראלי הישן "מיל" שערכו ננקב באלפית הלירה). רק לקראת סוף המאה הט"ו קם זוג מתמטיקאים צרפתים, ז'וּאַה אדם וניקולס שוקֶה, שהוסיפו שמות חדשים. אדם המציא את המילים "בי־מיליון" ו"טרי־מיליון" למיליון מיליונים ומיליון מיליון מיליונים, ושוקה שיפץ ל"ביליון" ו"טריליון", והרחיב עד למיליון שמוכפל בעצמו תשע פעמים (מספר בן 54 אפסים). במאה הט"ז הציע המלומד הצרפתי גיום בידה שם אחר למיליון מיליונים, "מיליארד" (השורש הצרפתי העתיק "ארד" מציין עוצמה).

בין כל המיליונים אולי הבחנת בשני דברים: ראשית, ביליון ומיליארד הם אותו המספר. שנית, במספר הזה יש תריסר אפסים, ולא תשעה כפי שציינת בשאלתך. לפי שוקה, שמות חדשים ניתנים מדי שישה אפסים. אבל במאה הי"ז חלק מהאנשים החליטו שעדיף לתת שם נפרד כל שלושה אפסים, ובמקום להמציא שמות חדשים הם הקצו מחדש את השמות של שוקה: ביליון (ולצדו מיליארד) הפכו לאלף מיליונים, טריליון לאלף ביליונים וכך הלאה.

כיום קוראים לשיטה הישנה סולם ארוך ולחדשה סולם קצר. אין ספק שהקצר נוח יותר ("ביליון וחצי" עדיף על "אלף וחמש מאות מיליון"), אך הקרב עדיין ניטש. רוב העולם, כולל ישראל, משתמש בסולם הקצר, בהבדל הקטן שבישראל אומרים "מיליארד" ורוב העולם אומר "ביליון". זה לא נורא. בכמה ארצות ביליון ומיליארד הם מספרים שונים, ולהם נוספים בני תערובת מבלבלים כמו "ביליארד" ו"טריליארד".

אז לפי הסולם הקצר והשמות לבית שוקה, זה ההמשך: 12 אפסים הם טריליון, ואחריהם עד ל־24 (כי 22 לא מתחלק ב־3): קוואדריליון, קווינטיליון, סקסטיליון וספטיליון. לבריאות ובתיאבון.