אאא

תמיכה מחו"ל: בשעה 2:30 בצהריים (שעון ארה"ב) תיערך הפגנה גדולה בהשתתפות אלפי חרדים מול הקונסוליה הישראלית בניו-יורק. ההפגנה נערכת כאות הזדהות עם הציבור החרדי בירושלים, הנלחם על חילולי השבת בחניון קרתא בעיר.

במודעות שהופצו לאורך הימים האחרונים וחתומים על-ידי 'התאחדות הרבנים דארה"ב וקנדה', נקרא הציבור לבוא ולהשתתף בהפגנה.

"זעקות שבר איומות הגיעו אלינו מעיה"ק ירושלים, גבורי החיל לוחמי מלחמות ה' היוצאים למחות נגד גזירות הרשע של שלטון הכופרים, מוכים ונמרטים ומושלכים לבור כלא באכזריות נוראה ובחמת רצח ע"י קגלסי השלטון", נכתב במודעה.