אאא

בשיעור שמסר הבוקר ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי גרשון אדלשטין, קישר ראש הישיבה בין מצבו הבריאותי של מרן פוסק הדור הרב אלישיב למצב הבטחוני בארץ, והגדיר את הגרי"ש כמי שמגן עלינו בכוח לימוד תורתו מפני איומים בטחוניים שונים.

ראש הישיבה פתח בדברים על המצב הבטחוני השורר בארץ והחשש ממלחמה בזמן הקרוב: "אנו בסכנה וצריכים הגנה, ומדובר בסכנה חמורה. כבר שמענו על אדם בעל אזרחות חו"ל ששהה בארץ וקיבל מכתב ממדינתו שדואגים לו ולבטחונו עקב המצב הבטחוני החמור השורר בארץ, וקראו לו לשוב למדינתו. אנחנו כבשה אחת בין שבעים זאבים רעבים. בכזה מצב אנו צריכים הגנה".

לאחר מכן הגדיר ראש הישיבה את הרב אלישיב כמי שמגן על הדור בכוח תורתו: "ובדור שלנו יש מישהו שיכול להגן על הדור. הרב אלישיב, שהגוף שלו בטל לנשמה, ונעשה כארון קודש ממש. אין לו היסח הדעת רגע אחד מהתורה. וגם השמחה שיש לו כשהוא לומד... דברים מפורסמים".

בהמשך שיחתו ציין ראש הישיבה כי בכוחם של צדיקים למנוע מלחמות ואסונות: "ידוע לפני מלחמת העולם השניה, נפטרו גדולי עולם. בעל הברכת שמואל, והגאון ר' שמעון שקופ. ואבי מורי הספיד אותם וציין שבזמן שיש צדיק שמגן, אין רעה. וכאשר צדיק נפטר ל"ע זה סימן שהדור לא זכאי, ולא ראוי להגנה. וידוע גם מהחזון-איש שאמר שאם בעל הברכת שמואל היה חי, לא היתה שואה. שיגיעת התורה מגנה על הדור.

"ועכשיו בדור שלנו, יש לנו מי שמגן על הדור בעמל ויגיעת התורה שלו, הרב אלישיב. כעת הוא חולה ולכן אנו בסכנה. צריכים להתפלל וללמוד לרפואתו".

המשיכו להתפלל ולהעתיר לרפואת מרן פוסק הדור רבי יוסף שלום בן חיה מושא בתוך שאר חולי ישראל.