ה'מנחת יצחק'
ה'מנחת יצחק'

היום מפרסם ´המודיע´ כתבה נרחבת ובה קווים לדמותו של הגאון רבי יצחק יעקב וייס זצ"ל בעל ה´מנחת יצחק´ - במלאת עשרים שנה לפטירתו - י"א בסיון תשמ"ט - תשס"ט.

הנה קטע מעניין מתוך הדברים:

"רבינו היה יושב שעות על גבי שעות בעניית שאלות להלכה לרבים השואלים את דבר ה´ זו הלכה. בשעות המאוחרות של הלילה היה יושב וכותב תשובות ארוכות וערוכות בשאלות חמורות בכל מקצועות התורה שהגיעו אליו מכל תפוצות ישראל, רבינו היה לתל תלפיות שהכל היו פונים אליו, כך נוצר עשרת הכרכים ´מנחת יצחק´.

רבינו היה אומר שלפסיקת הלכה צריכים ל´תשועה ברוב יועץ´ שאחד מקנייני התורה הוא ב´דיבוק חברים´. ואכן כך היה נוהג תדיר לדון עם רבנים ומוצי"ם על תשובות שעומד לפסוק ולפרסם. שחיות ארוכות של שעות היו לו עם הרבנים שכיהנו בשעתם כמוצי"ם הגאונים רבי משה הלברשטאם ורבי מאיר ברנסדופער זצ"ל.

בנו מספר, על קשר יומיומי שהיה לרבינו עם הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והייתה מתקיימת ביניהם פגישה שבועית בה דנו בענייני הלכה ופסק הקשורים לכלל. שאלות רבות התלבנו יחד עם בעל ה´קהילות יעקב´ מסטייפאלע, ויבדלחט"א עם הגר"ש ואזנר שליט"א, שאך ימים ספורים קודם פטירתו ביקר אצל רבינו ע"מ ללבן סוגיא חמורה וסבוכה.

סיפר לי הגה"ח רבי שמואל צבי וינר זצ"ל רב ביהכ"נ קרלין בירושלים, היה זה פעם הגיע לביתו של הגרי"ש אליישיב שליט"א להתייעץ בנושא הלכתי, בינתיים התקבלה שיחת טלפון והגרי"ש ניגש לענות - היה זה רבינו בעל ה´מנחת יצחק מעבר לקו - שביקש ללבן סוגיא מסובכת בהלכות גיטין אשר עמדה למעשה על הפרק, כך עמד ושוחח עמו קרוב לחצי שעה. סיים הגרש"צ וינר זצ"ל: שמעתי רק צד אחד של השיחה, אך ש"ס ופוסקים היה נהירין ובהירין להם... כך נהג רבינו להיוועץ בפסקיו עם גדולי הדור. זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן".