אאא

המלחמה נגד כת השאלים זו הסיבה לגל ההסתה העכור וחסר התקדים נגד הציבור החרדי וגדרי הצניעות שנשמרו במשך השנים באמצעות קווי המהדרין, כך טוען מנהיג קהילת 'כת השאלים'.

הרב הצדיק אהרון צבי רומפלער, הוא רבה של קהילת "תהילות ישראל", ונחשב למנהיגם של 'כת השאלים', נגדו הפגינו לאחרונה מדי מוצאי שבת עשרות אנשים שנפגעו מ'כת השאלים'.

ב'קו החשיפות' דווח כי בשיעור שמסר אתמול בסעודת ראש-חודש טבת, התייחס הרב רומפלער למלחמה שיש היום נגד הצניעות, ואמר לציבור שומעי לקחו כי הזהיר בעבר שיהיו גזירות קשות על הצניעות בגלל המלחמה בשאלים, ובימים אלו דבריו מתממשים.

"הציבור כאן זוכר שאמרתי לפני כמה שבועות שאני בטוח שעוד יראו איזה גזירות קשות עתידין להיות עתה נגד כל הצניעות בכלל וכל זה מן השמים עקב המלחמה הזו", אמר הרב כשהוא מתכוון למלחמה נגד השאלים.

"וזה דבר פשוט שהרי מרימים את קרן הפריצות בעולם", הוסיף הרב רומפלער ואמר, "ואף-על-פי שאומרים שהמלחמה זה רק כנגד צניעות מוגזמת בכל-זאת סוף-סוף המציאות והחוש מעיד שהם גורמים על ידי מלחמתם לרומם קרן הפריצות בכלל ומורידים ומשפילים כוח הצניעות בכלל בכל העולם וזה ברור".

"ולכן זה חטאתך וזה פריה לדכא תחת רגל הסטרא-אחרא את כל הצניעות בכלל, כי (בפנימיות הענין בשמים) דא ודא אחת היא וכמו שהזכרנו דברי החזו"א שמי ששונא את הקיצוניות הרי הוא באמת בלבו שונא את כל המצוה (אלא שאין לו ברירה הוא מקבל בעל כרחו)", הוסיף הרב רומפלער.

הרב רומפלער הוסיף ואמר כי "עכשיו כבר רואים זה בחוש, וזה מר מאוד מה שרואים עכשיו, שגוזרים כעת גזירות נוראות כנגד כל עניין ההפרדה בכלל וכנגד ההפרדה בדרכים בפרט, שמבטלים הקו של מהדרין. ספרו לי שבאגד יש אוטובוסים שיש בהם [שלטים] שכתוב עליהם "נשים קדימה" ר"ל, היפך ממה שהיה נהוג עד עכשיו בקו מהדרין בהרבה מקומות כאן בארץ ישראל".

בהמשך דבריו התייחס הרב רומפלער למה שאירע אתמול בבית-שמש, כאשר אנשי תקשורת בגיבוי המשטרה תלשו את השלט המבקש מנשים שלא להתעכב מחוץ לבית המדרש. "זה ממש כמו שהיה בימים ההם בזמן היונים גזירות כנגד הדת. וגם ברחוב מאה שערים שזה כבר שנים רבות שתולה שם מודעות שלא יעברו נשים בפריצות וכל השנים עד היום לא פגעו בזה ועכשיו מדברים ורוצים השלטון הרשעה להסיר את זה ועוד ידם נטויה (היה לא תהיה) שרוצים לגזור עוד גזירות חמורות נגד צניעות", אמר הרב רומפלער.

הרב הוסיף וטען כי למרות שהטובים והצדיקים סובלים מזה, אבל זה הכלל שהטובים והצדיקים סובלים בעוון המקולקלים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ויש להתבונן", המשיך הרב להסביר את סיבת ההסתה והמלחמה נגד הצניעות, "שבודאי זה תוצאה ועונש במידה כנגד מידה על מה שנלחמו כנגד הצניעות שאנשים חרדים נתנו כוח להסיטרא-אחרא בזה שסלפו ופרסמו בעולם שקרים בשם הבד"ץ כנגד כל המתחסדות בצניעות, ומזה ינק הסטרא-אחרא כח לרדות אותנו ר"ל".

"ולפלא למה לא מתעוררים בתשובה הרי רואים בפירוש שזה בא במידה כנגד מידה, וזה חסד גדול שגם בזמן של הסתר פנים שבדרך-כלל לא רואים הנהגה ... בכל-זאת עכשיו השי"ת האיר לנו שנוכל לראות בגלוי מה רוצים מאתנו. זה בודאי שייך לאור של חנוכה וכל-כך קל לראות (אפילו בעינים סגורות) את המידה כנגד מידה בדיוק לפי מה שסיפרו", הוסיף הרב רומפלער.

בהתייחסו למה שקורה בימים הללו בעיר בית שמש, אמר הרב רומפלער כי "ידוע לכל מי שיודע שהמלחמה נגד השאלים התחילה בעיר בית שמש ומשם מקורה (ומשם התפשטה לירושלים ומשם לכל העולם), והרי לנו עתה גילוי גדול מן השמים שמראים בחוש שדוקא במקום שהתחילה כל המלחמה כנגד הקיצונים דווקא עליהם מתנפלים יותר".

"כל מי שיש לו עיניים לראות רואה זה בבירור", אמר הרב רומפלער, "ואף-על-פי שהשי"ת כביכול ירד עתה בבחינה למטה מעשרה והאיר לכל אחד שעדיין רוצה לראות את האמת שיוכל מכוח זה להתעורר בתשובה ולראות האמת".