אאא

בנק "לאומי" הודיע הבוקר (ראשון) על הפסקת פרויקט "שני מיליון סיבות טובות", שהפך מיוזמה לגיוס תרומות לזירת התגוששות פוליטית, לאחר שברשימת העמותות שהשתתפו בו נכללה גם תנועת "אם תרצו" הימנית.

הכללת התנועה גרמה לתסיסה בקרב מאות עמותות שונות, חלקם מנוהלות על-ידי אנשי שמאל מובהקים.

"פרויקט 'שני מיליון סיבות טובות', נולד מתוך צורך", הסבירו ב"לאומי" את הסרת הקמפיין, "בישראל פועלות עשרות אלפי עמותות. מרבית העמותות, שקמו ביזמת אנשים בעלי חוש אחריות חברתית, במטרה לסייע לנזקקים, במגוון עצום של נושאים, מתקשות להגיע לתודעת הקהל הרחב ולגייס את האמצעים הדרושים לקידום פעילותן.

"התפתחות הטכנולוגיה, ובעיקר המדיה החברתית, מאפשרת בשנים האחרונות חשיפה רחבה של רעיונות, באמצעים כספיים מוגבלים. לפני מספר שנים התנהלו לראשונה, בארה"ב, מספר פרויקטים הממנפים את המדיה החברתית למעורבות קהילתית. למדנו על פרויקטים אלה, וכשראינו כי הם הגדילו את החשיפה של העמותות החברתיות שהשתתפו בו, החלטנו לאמץ את המודל ולצאת עם פרויקט 'מיליון סיבות טובות'.

'מיליון סיבות טובות', שנולד אשתקד, זכה להצלחה והשיג את מטרתו. הפרויקט אפשר לעמותות קטנות ופחות מוכרות לחשוף את פעילותן הברוכה למאות אלפי גולשים, שהתרגשו עימן והצביעו עבורן. עמותות אלמוניות יחסית זכו לתמיכה גדולה, הן בכסף והן במתנדבים חדשים וחדורי מוטיבציה. בשל כך, החלטנו להמשיך בפרויקט גם השנה, ואף הכפלנו את סכום התרומה לשני מיליון שקלים.

"רצינו בטוב, אך תחת זאת מצאנו את עצמנו בלבה של ביקורת ציבורית, שפגעה גם בעמותות. מספר עמותות המשתתפות בפרויקט פנו אלינו באומרן כי האווירה שנוצרה סביב הפרויקט מעיבה עליהן, ואף מזיקה להן".

עוד אומרים ב"לאומי" כי "כתאגיד הקשוב לדיאלוג עם הציבור הגענו למסקנה כי לעת הזו, המודל שאימצנו לא השיג את מטרתו. כיוון שכך, החלטנו שטוב נעשה אם בשלב זה נפסיק את הפרויקט, ובהמשך נבחן את דרך הפעולה הנכונה להשגת המטרות".

ב"לאומי" מציינים כי 319 העמותות אשר טרחו ופעלו במסגרת הפרויקט לא תסבולנה מנזקים. "לכל עמותה יועבר סכום של 31,111 שקלים, שישמש לכיסוי הוצאותיה בפרויקט. את 600 אלף השקלים הנותרים יפנה לאומי למיזמים ולפרויקטים שבהם אנו מעורבים זה מכבר, לקידום החינוך, הקהילה והרווחה בישראל"