אאא

בנק לאומי ישלם לגליה מאור, המנכ"לית היוצאת של הבנק, 3.25 מיליון שקל עבור תקופת צינון של שנתיים במסגרתה לא תועסק מאור באף בנק ישראלי או בשלוחותיו בחו"ל - כך עולה מדיווח של בנק לאומי הבוקר (ב') לבורסה.

הסכם ההעסקה של מאור כלל תקופת צינון של 6 חודשים, אולם בלאומי ביקשו להרחיב את תקופת הצינון ב-18 חודשים נוספים. במסגרת תקופת הצינון, מאור לא תורשה לעבוד בשום בנק ישראלי, בארץ או בחו"ל, בתשלום או שלא בתשלום, אלא אם לאומי אישר לה לעשות כן.

כך, עלות שכרה של מאור בשנת 2012 צפויה להגיע לסך של 5.4 מיליון שקל, מהם 2 מיליון שקל בשכר ו-3.25 מ' ש' שתגמול שיינתן לה בגין תקופת הצינון כאמור.