אאא

בעקבות פגישתם אמש (רביעי) של כ"ק האדמו"ר מגור והגאון רבי שמואל אויערבך, מתפרסם הבוקר מכתבו של הרב אויערבך בו הוא קורא להצביע ג'.

תחת הכותרת "קריאת קודש" כותב הגר"ש אויערבך את הנוסח הבא: "עת צרה ליעקב וממנה יוושע, כי הנה קמו עלינו ועל הישיבות הקדושות לבטל תורה מישראל להכרית קול יעקב מבתי מדרשות, ולא תהיה כזאת בישראל, התורה לא תהיה מוחלפת, וכל כלי יוצר לא יצלח, ודבר ה' לעולם קיים וירבו גבולות בתי מדרשות בתלמידים".

"ובאנו בקריאת קודש לזרז למזורזים שלא לחשות ולא להתמהמה, אלא כל אחד ואחד יעשה מה שביכולתו לבטל הגזירות ולעמוד על המשמר שלא ליפול ברשת לשון חלקלקות ופיתויי זהב וכסף, והננו לחזק לכל שלוחי ציבור שלוחי דרחמנא העושים והמעשים למען התורה וקדושת ישראל, בדרך המסורה לנו מדור דור", כותב הרב אויערבך.

בשלב זה מתייחס הגר"ש אויערבך לבחירות וכותב: "ולעת כזאת עת בחירות לשלוחי ציבור, כולנו ניחלץ חושים לפעול בכל מקום ולהצביע ג' למען שלוחי ציבור אשר קיבלו על עצמם לעשות מלאכתם מלאכת שמים נאמנה לעמוד על המשמר בלי שום פשרות וויתורים, ונזכה להרמת קרן התורה ברשימת יהדות התורה".

 (צילומים: יוסי שחר)
(צילום: כיכר השבת)
הגדלה

יצוין כי המכתב מופיע רק בעיתונים 'המודיע' ו'הפלס', ולא ב'יתד נאמן' של תנועת 'דגל התורה' ו'המבשר' של שלומי אמונים, כשבמקביל מצורפת כתבה בנוסח דומה בה מדווח על פגישתם של גדולי ישראל אמש תוך אזכור העובדה כי במהלך הפגישה אמר סגן שר הבריאות יעקב ליצמן כי כבר הביע וימשיך להביע התנגדות נחרצת נגד כל פשרות של מתווה יעלון וכדומה וכי ייאבק נגד הצעות אלו בכל תוקף.

 בעקבות המכתב המפתיע מצפים במפלגת 'יהדות התורה' להשתתפותו של הגר"ש אויערבך בכינוס הבחירות שייערך הערב בבניני האומה בירושלים, כינוס בו ישתתפו מרנן ורבנן גדולי ישראל תחת הכותרת "יחד שבטי ישראל" כשבמפלגה מקווים כי זה מה שיתן את התנופה המיוחלת לשבוע הגורלי של הבחירות.