אאא

לאחר שהתקיים השימוע: הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום נגד פעיל שוק ההון פרדי רובינסון בגין עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, פגיעה בניהול התקין של תאגיד ועבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך.

ההחלטה מגיעה כמעט 6 שנים לאחר שנפתחה נגד רובינסון חקירת רשות ניירות ערך. סייע בין היתר לבסס את הראיות לכאורה נגדו עד מדינה בפרשה ששמו נאסר לפרסום.

העבירות מתייחסות לשנים 2005-2008, שבהן כיהן רובינסון כמנכ"ל ויו"ר מילומור, העוסקת ביזום פרויקטי בנייה, נדל"ן מניב ועבודות תשתית, וכן כמנכ"ל ויו"ר החברה הבת שחר המילניום המחזיקה בחברה המפעילה בתי מלון וקזינו ביוון. שתי החברות נמחקו מהמסחר בבורסה. בתחילת השנה זומנו החברות, רובינסון ובעלי תפקידים נוספים לשימוע לפני כתב אישום. התיק נגד שחר המילוניום נסגר. נגד מילומור יוגש כתב אישום.

על פי כתב החשדות, בשנים הרלוונטיות בוצעו בהוראתו של רובינסון משיכות כספים אסורות משחר למילומור במיליוני שקלים. המשיכות בוצעו ללא תמורה וללא בטחונות כדי לספק מימון זמני למילומור, ושלא לשם קידום מטרותיה של שחר. על פי הנטען, משיכות הכספים האסורות היו בניגוד להתחייבויותיה של שחר לפי תשקיף הנפקת האג"ח שפרסמה ב-2004. עוד נטען שלמרות שדובר בעסקאות בין חברה לבעל שליטה בה, לא אושרו משיכות הכספים על ידי דירקטוריון שחר, ועדת הביקורת של החברה והאסיפה הכללית.

רובינסון, כך כתב החשדות, נתן הוראות אישיות לביצוע העברות הכספיות, תוך הסתרתן מרואי החשבון של החברות, ובכך מנע את אזכורן או ציונן בדו"חות הכספיים. הנתונים שהוסתרו כוללים בין היתר עסקאות בעלי עניין, יתרות החובה בין החברות, טובות ההנאה שעברו בין החברות, שעיבודים ערבויות וכיו"ב. ההסתרה, כך על פי החשד, בוצעה מדי רבעון בהוראת רובינסון.

הסתרת המשיכות בוצעה בדפוס הבא: מידי רבעון, בסמוך לביקורת או סקירה שביצעו רואי החשבון בשחר ובמילומור ולקראת הגשת הדו"חות הכספיים, הורה רובינסון להעביר ממילומור לשחר סכומי כסף שיאפסו את כרטיס החובה והזכות לחלוטין בין החברות, כך שלא יכללו במאזן הבוחן. בדרך זו ניתן היה להעביר את מאזן הבוחן לרואי החשבון, כשהוא אינו משקף את תנועת הכספים בין החברות.

בימים האחרונים קיבלה חברת שחר המילניום הודעה לפיה לאחר השימוע שהתקיים בעניינה ו"לאחר בחינה של הטענות" הוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד החברה במסגרת פרשה זו. בעקבות זאת, בקרוב ייסגר תיק החקירה בעניינה של החברה.

בימים האחרונים קיבלה חברת שחר המילניום הודעה לפיה לאחר השימוע שהתקיים בעניינה ו"לאחר בחינה של הטענות" הוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד החברה במסגרת פרשה זו. בעקבות זאת, בקרוב ייסגר תיק החקירה בעניינה של החברה.

את התיק מלווה עו"ד יוני לבני מפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה). את שחר המילניום מייצגים עורכי הדין עופר ברטל ודב גלעד-כהן, את רובינסון מייצגים עורכי הדין נבות תל-צור וירון ליפשס.