אאא

לקראת הסכם בדואר ישראל: נציגי האוצר וההסתדרות ניהלו אמש משא ומתן מרתוני שהסתיים היום (ב') לקראת השעה 05:00 בבוקר במסגרתו הושגו הסכמות סביב רוב נושאי המחלוקת הנוגעים לתוכנית ההבראה בדואר ובראשם עתידם של 1,500 העובדים הוותיקים שטרם קיבלו קביעות.

עדיין לא נחתם הסכם סופי אך אם לא יהיו הפתעות של הרגע האחרון, הסכם כזה צפוי להיחתם בזמן הקרוב. גורמים המעורבים במשא ומתן הביעו אופטימיות לגבי הסיכוי לחתימת הסכם. בימים האחרון עמד במרכז המשא ומתן נושא קליטתם כעובדים קבועים של 1,500 עובדים שמועסקים בחברה מעל חמש שנים אז עדיין נמצאים בסטטוס ארעי. ההסתדרות דרשה לקלוט אותם באופן מיידי וטענה כי באוצר ובהנהלת החברה מתכוונים להחליף אותם בעובדי קבלן. בעוד באוצר ובהנהלת החברה טענו כי קליטתם תפגע באופן קריטי בגמישות הניהולית בחברה.

בימים האחרונים העלתה ההסתדרות מהלך בעיצומים בשירות המדינה על רקע המשבר במשא ומתן בדואר. ההסתדרות הודיעה כי היום יצטרפו לשיבושים גם עובדי משרד האוצר, שיפסיקו את העברות הכספים לספקים וגופים שונים.

האוצר וההסתדרות כבר הגיעו להסכמות משמעותיות במשא ומתן בנוגע לקיצוץ של 1,200 תקנים בחברה מתוך 6,200 ומעבר של סניפי הדואר לעבודה עד שמונה בערב ארבעה ימים בשבוע. נושא מרכזי נוסף הנמצא על סדר היום הוא דרישת המדינה להכניס משקיע אסטרטגי פרטי לדואר, שיסייע במימון הבראת החברה ובניהולה.

על פי המסתמן, יאושרר הסיכום הקודם בין האוצר וההסתדרות לפיו 1,200 עובדים יפוטרו ותקניהם יבוטלו, כאשר החידוש הוא שמחצית מהם יהיו עובדים קבועים ומחצית ארעיים. כמו כן, על פי מקורות המעורים בשיחות נראה כי 300 עובדים ארעיים נוספים יוגדרו ככאלו שאמנם יקבלו קביעות אך עם סייג שניתן לנייד אותם לתפקיד חדש שאליו אם הם מסרבים או לא מתאימים ניתן גם יהיה לפטר אותם. כך לדוגמה ניתן יהיה להפוך תקן של דוור לתקן של אשנבאי והדוור יצטרך להסכים ולהתאים לתפקיד החדש על מנת שיישאר בחברה.

כמו כן, באוצר מעוניינים להכניס כבר בהסכם הנוכחי הסכמה של ההסתדרות על מכירת חלק מהדואר למה שיוגדר כמשקיע אסטרטגי אולי אף עד כדי שליטה פרטית בדואר. מעבר להזרמת הכספים באוצר מקווים כי משקיע כזה יאפשר לדואר לקבל את אישור בנק ישראל למתן שירותים בנקאיים רחבים יותר שכן הדואר לא יהיה חברה ממשלתית ולכן בנק הדואר בהתאם יהיה בנק פרטי.