אאא

אישה? על פי העיתון הערבי "מישוואר", יש לך מצוות 'לא תעשי' חדשה: אל תגעי בטלית. על פי העיתון שלועג למה שהוא מכנה "היחס המשפיל של היהדות לנשים", במידה ואישה נגעה בטלית, אין לה תקנה, ולא תועיל שטיפת הטלית, אלא יש להחליפה באחרת.

"אסור לנשים לקרוא בתורה מול הכותל המערבי... על האבות נאסר ללמד את בנותיהן תורה, משום שלרוב הנשים אין כל כוונה ללמוד דבר כלשהו והן עלולות בגלל חוסר הבנתן להתייחס לתורה כאל דברי הבל..." נאמר במאמר שפורסם בעיתון היוצא לאור במיסיסוגה אונטריו.

בהקשר לסוגיית הטלית, מפתיעית עורכי העיתון, ומציגים איסור חדש: "אחד מכללי הטהרה של הטלית, בה מתעטפים הגברים האמריקנים בתפילה, היא שאסור שתיגע בה אישה, ואם קרה הדבר ואישה נגעה בה, לא תועיל שטיפתה וחובה להחליפה".

תפילת נשות הכותל, העיתון הערבי נסחף? (צילום: שלומי כהן)

באתר 'שלום טורונטו', שם הובאו הציטוטים מתוך העיתון, נאמר כי רב עמו שוחח כתב האתר, תקף את ההשמצות שפורסמו בעיתון הערבי, כאשר לדברי הרב מדובר ב"עיוות מכוון של עמדת היהדות כלפי הנשים".

ב'שלום טורונטו' מציינים כי עורכו של העיתון הערבי מכהם במקביל כחבר הנהלת "הבית הפלסטיני", והעיתון שבעריכתו פרסם בשנה האחרונה קריקטורות אנטישמיות ושירי הלל לטרוריסטים.