אאא

החגים בפתח, עם ישראל נזקק, כולל חב"ד מחלק, והקרן לידידות מממנת. זהו על רגל אחת, הסיפור שמסעיר – ולא בפעם הראשונה, את היהדות החרדית.

הקרן לידידות, בראשות הרב יחיאל עקשטיין, הינה קרן המחלקת מדי שנה בארץ סכומי עתק המגיעים עד לכ70 מיליוני דולרים. בין הנתמכים נמצאים מוסדות וארגוני צדקה רבים, ביניהם כולל חב"ד, שעל פי הפרסומים, יקבל לכבוד חג מענק של 1.2 מיליון ₪, סכום נכבד ללא כל ספק. עד כאן הכל טוב ויפה. הבעיה הינה מקור הכסף. על פי אלו השוללים את כספי הקרן לידידות, מקור הכסף הינו נוצרים המעניקים את הכסף לא מ'טוב לב' אלא מתוך אמונה כי זוהי הדרך לנצר רח"ל את העם היהודי.

מי שעומד בראש הממתקפה ומבקר בחריפות את אלו  המשפתפים פעולה עם הקרן הנ"ל, הינו הרב שלום בער ליפשיץ יו"ר 'יד לאחים', והוא זועם על השימוש בשם "חב"ד" ללקיחת כסף מ'הקרן לידידות': "זהו חילול ה'. כולל חב"ד אינו בעל הבית על אדמו"רי חב"ד, הם משתמשים באדמו"רי חב"ד בשביל כסף, אני לא יודע אם מותר לעמוד בד' אמותיהם, האם התפילין והמזוזות שלהם כשרים..."

האם יש איסור להשתמש בכסף הזה?

"בוודאי. הגמ' בסוטה אומרת "משרבו מקבלי צדקה מן העובדי כוכבים, ישראל יורדים למטה",  וזה מדובר על צדקה, לא לשם עבודה זרה. כאן כבר פסק הבי"ד של 'העדה החרדית' שזה כסף של עבודה זרה ממש. אפילו רבני המפד"ל פסקו שאסור לקחת מהם. גם ליהודי שאין מה לאכול אסור לקחת כסף של ע"ז. מי התיר להם לקחת".

מי אמר שזהו כסף למטרת עבודה זרה?

"הוא (הרב עקשטיין ח.ל.)  הולך לכנסיות, מדבר איתם מה שהם רוצים לשמוע, אני לא יודע איך, אולי יש לו 2 לוחות ברית, אחד ליהודים ואחד לנוצרים. הרי ברור שהם נותנים לו את הכסף כדי שהיהודים יתנצרו רח"ל. מי התיר להם".

מן הצד השני, עומד איש החסד הרב מנדי בלוי, העומד בראש מוסדות כולל חב"ד, ומספק חבילות מזון לאלפי בתים בכל ימות השנה.

הרב בלוי, באמת איך אפשר לקחת כסף מיסיונרי?

"לא נתקלנו מעולם בשום סיפור בעל בסיס כלשהוא לטענה שמדובר בכסף מיסיונרי.

אבל זהו אינו כסף יהודי, מדובר כאן בתורמים נוצרים...
"נכון, זה כסף מאמריקה שמקורו בגויים, כמו שכל המדינה כאן עומדת על בסיס המימון מאמריקה. אנחנו לוקחים ממנו שנים ומעולם לא נתקלנו בשום נתון בעייתי, הכל שמועות. מי שמדבר לא מכיר את הרב עקשטיין. מדובר ביהודי חרדי המקפיד על קלה כבחמורה, הוא לא ישתף פעולה עם מסיונרים".

כך או כך, דבריו של הרב ליפשיץ, נתמכים במפתיע בפסק דין של בי"ד חב"ד שניתן בראשית חודש סיון לאור שאלתו של יו"ר צעירי- אגודת-חב"ד הרב יוסף-יצחק אהרונוב, ובו מכריע ביה"ד באופן חד משמעי לאיסור: "במענה לפנייתכם בענין קבלת כספים מהקרן לידידות לבתי חב"ד, ביה"ד החליט אשר אין מקום לבתי חב"ד לקבל כספים מקרן זו".