אאא

מינויים של רבני ישובים לכל חייהם לאורנה, מביא לביקורת נוקבת מכיוונם של פעילים דתיים דווקא, הקובלים על העובדה שכהונת הרבנים אינה קצובה. 

בעמותת "נאמני תורה ועבודה" פנו לסגן שר הדתות, אלי בן דהן: "תנועת נאמני תורה ועבודה מצרה על מינוים של עוד ועוד רבנים לכל החיים, הפעם בישובים נוספים, כפי שפורסם לאחרונה על ידי המשרד לשירותי דת. בימינו ברור שלא ייתכן למנות רבנים לעשרות שנים ארוכות, בלי שתינתן לקהילה אפשרות מעשית לבחור בהם מחדש".

בתנועה סבורים כי "חובה לקצוב את כהונת הרבנים המקומיים למספר שנים, ולא להותירה כמות שהיא. דבר זה יחזק את הקשר לקהילה וימנע מצבים עגומים של רבנים שאינם יכולים לתפקד כפי שאנו רואים כיום בישראל. מינוי הרבנים החדשים ללא קציבת כהונתם היא טעות שעליה נתחרט בעתיד".

בתנועה מאיימים כי במידה וסגן שר הדתות לא ייענה לדרישותיהם לקצוב את כהונת הרבנים "היא תמצה את כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה".

לצד הביקורת התנועה מברכת את סגן השר בן דהן על "שאימץ את תפיסתה, לפיה מינוי רבנים צריך להיעשות על ידי הקהילה בה הם ישרתו בקדש. אנו מקווה כי בחירות כלל הרבנים תעשה באמצעות בחירות דמוקרטיות מלאות להן שותפים כלל חברי הקהילה, ולא על ידי וועדות מסדרות שלא ברור עד כמה הן מייצגות את הקהילה".

"התנועה פונה לכל נציגיה היישובים בהם מתבצע הליך בחירת רב, על מנת שיפעלו למען בחירה דמוקרטית וקציבת הכהונה. אנו מבקשים מנציגי יישובים שעדים לתהליכים שאינם נראים ככאלה, לפנות אלינו". הוסיפו.