אאא

משרד התקשורת הטיל עיצומים כספיים בסך כולל של כ-430 אלף ₪, על חברת "סלקום" ועל חברת "013 נטוויז'ן בע"מ". בעקבות סירובם של נציגי שירות הלקוחות בסלקום ובנטויז'ן, לספק למנויים שירות סינון יעיל ללא תשלום מפני אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט.

משרד התקשורת מסר כי "ספקי הגישה לאינטרנט, לרבות חברות הסלולר, מחויבים ליידע את מנוייהם בדבר אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט וסכנות נוספות הנשקפות מהשימוש באינטרנט, ובדבר האפשרות להתגונן מפניהם. כמו כן עליהם ליידע את מנוייהם בדבר זכותם לקבל מהם שירות סינון יעיל ללא תשלום נוסף".

"במסגרת תהליך הפיקוח שביצע המשרד, מנויים של ספקי גישה לאינטרנט ביקשו לקבל שירות סינון מפני אתרים ותכנים פוגעניים, ללא תשלום, כפי שמחייבת האסדרה. נציגי השירות בחברות סלקום ונטוויז'ן - במרבית המקרים שנבדקו - הסכימו לספק אך ורק תוכנות הגנה בתשלום, וזאת בניגוד להוראות החוק".

 (צילום: shutterstock)
לוגו סלקום
הגדלה

"בהתאם למדיניות שר התקשורת, גלעד ארדן, והנחייתו ליישם משטר אפקטיבי של אכיפה, החליט משרד התקשורת להטיל על חברת סלקום עיצום כספי בסך של 367,900 ₪ ועל חברת 013 נטוויז'ן עיצום כספי בסך של 64,480 שקלים".

שר התקשורת גלעד ארדן מסר כי "במטרה למנוע פגיעה בקטינים, ימשיך משרד התקשורת לפעול בכל דרך כדי להגביר את המודעות בקרב הציבור לגבי הסכנות הקיימות באינטרנט ולגבי זכותם של הלקוחות לדרוש מן החברות ולקבל בחינם תוכנת סינון נגד אתרים פוגעניים".

חברות סלקום ונטויז'ן סירבו להגיב.