אאא

חברת התעופה הישראלית אל על הצליחה לצמצם את ההפסדים בשורה התחתונה ב-20.3% בשורה התחתונה לעומת הרבעון המקביל אשתקד וברבעון הראשון הסתכם ההפסד הנקי של החברה ב-39.84 מיליון דולר - כך עולה מדו"חותיה הכספיים של החברה.

ההכנסות קטנו ב-26.1% ל-346.67 מיליון דולר. לחברה גרעון של 375.38 מיליון שקל בהון החוזר. בדו"חותיה הכספיים נוקבת החברה בהחרפת המשבר הכלכלי העולמי כיסבה שהביאה לירידה בתנועת הנוסעים הבינלאומית דרך האוויר ואף חמור כך, השפיעה לרעה על היקפי הובלת המטענים. החברה מציינת כסיבה לירידה בתוצאותיה גם את הלוחמה בדרום (מבצע "עופרת יצוקה") בסוף הרבעון שחתם את 2008 ובתחילת הרבעון הראשון.

תזרים המזומנים השוטף של אל על הפך לשלילי. תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת הסתכם ב-16.2 מיליון דולר. ההון העצמי נכון לסוף מארס עמד על 88.81 מיליון דולר - 5.1% בלבד מהמאזן הכולל וקיטון ביחס לרמתו בסוף דצמבר 2008 - 118.7 מיליון דולר. לאל על יתרות מזומנים ופקדונות לטווח קצר בהיקף 81.4 מיליון דולר ועוד 115.6 מיליון דולר בפקדונות המשועבדים לטובת גידור עלויות הדלק שלה.

אתמול נודע כי עובדי החברה מאיימים בסכסוך עבודה עקב חילוקי דעות עם ההנהלה, אשר דורשת התייעלות על גב העובדים; ההתייעלות אותה דורשת הנהלת אל על מבקשת מעובדים שמרוויחים מעל 5,000 שקל לשלם 10-15 שקל על הארוחות, במקום התשלום הזעום הנהוג כיום. הוועד ציין כי "בכירי אל-על מקבלים בונוסים, והעובדים מתבקשים להתייעל", וההנהלה בתגובה מסרה כי "הוועד מפיץ שקרים". לאל על, על-פי הדו"חות, 5,858 עובדים - קיטון של 4.1% במצתבה לעומת מספרם בסוף מארס 2008. מתוכם, 2,060 עובדים זמניים (35.2% מהסך, פחות מהשיעור וממספרם ברבעון המקביל).

"יש דיון שקיים עם העובדים בכל מערכת, ברגע שאתה נדרש למהלכי התייעלות", אמר חיים רומנו, מנכ"ל החברה, ל"גלובס". "המלך לא פשוט בעיקר כשמדובר במסיבות שלא קשורות לעובדים. אני מבין את התחושה והתסכול של העובדים - היות והחברה מבחינה תפעולית טובה מתמיד". לדברי רומנו, "החוכמה היא שהקונפליקט יגודר ברמה העניינית ולא יעבור לפסים הלא ענייניים. דיבורים בין הצדדים קיימים כל הזמן. אנחנו פועלים בהידברות לפי הסכם עבודה".