אאא

בזמן שחברי הכנסת החרדים מחרימים את דיוני וועדת קש"ב (הוועדה שמכינה חוק חלופי לחוק טל הקיים), אבל מנסים להגיע לפשרה שתהיה מוסכמת על הציבור החרדי, הגאון הרב משולם דוד סלובייציק, ראש ישיבת בריסק, שלח לנציגי הציבור מכתב חריף נגד פשרה בנושא.

"הישיבות הקדושת ובצורתן כפי שנמסרו לנו מדור דור, הם יסוד שמירת שמירת וקיום התורה מהם תצא אור התורה ללמוד ולעשות בבית ישראל", כותב הרב, "על כן אודות העניין שעומד כעת על הפרק בעניין בני הישיבות שיחיו, הדבר ברור שאין לאף אחד כח להכנס לשום דיונים לעשות שינויים כל דהו בזה.

"וכדי שלא להיות על ידי זה נכלל חס ושלום בכלל מהרסי תורתינו הקדושה ומחטיאי הרבים, ומובן לכל בר דעת הרואה נוכחה, שאין כל ספק שכל מיני הצעות בזה יוליכו בסופו של דבר להרוס את הכל, ושזה כוונת ומטרתם בזה, על כן צריכים להנגד לזה, ולדחותם בכל תוקף.

"וחובה על כל מי שבידו לעשות הכל למנוע את זה, ונקווה לעזרתו ית"ש, שירחם על עמו ועל נחלתו ואל יעזבנו ויטשנו", לשון המכתב.