אאא

האלונקה ובה גופתו של בחור-הישיבה רפאל מיראלשוילי הורדה מהרכב של 'חברא קדישא' וקהל המשתתפים החל לפרוץ בבכי מזעזע.

משתתפי ההלוויה הגיעו מכל רחבי הארץ. רובם, לא הכירו אישית את רפאל ונחשפו לסיפורו המצמרר רק בימים האחרונים. סיפור שייחשף ככל הנראה כבר בשעות הקרובות.

במשך שעתיים, רבני העיר לוד נשאו הספדים מצמררים. "כשמישהו נהרג על קידוש ה', זה קורה משום שהקב"ה רוצה להרים אותו לרמה מאוד גבוהה", אמר רב שיכון חב"ד לוד, הרב ברוך-בועז יורקוביץ'.

בדברים קצרים שנשא, מעומק הלב, הוא התייחס לסוגיית "שלוחי מצווה אינם ניזוקים" והסביר כיצד זה מתיישב עם שלוחי מצווה שנהרגים על קידוש ה'.

אביו של רפאל נשא נאום קשה שזעזע את המשתתפים.

לקראת השעה 11 בלילה, נחתמה ההלוויה הקשה והמשתתפים חזרו לבתיהם בלב רצוץ ונדכא.