אאא

כיצד נראים לוחות הברית? כל ילד יודע. אנו רואים את צורת הלוחות בכל מקום, בעיטורים בבתי הכנסת, על פרוכת ארון הקודש, בשערי ספרים, ועוד, ואנו יודעים כי הלוחות היו עגולות מלמעלה. האמנם?!

ובכן, לפי התיאור של הלוחות בגמרא ובמדרשים, נראה יותר שהלוחות היו מרובעות או בצורה מלבנית, אז מהיכן הגיע העיגול שבראש הלוחות? התשובה לכך פשוטה: מציורי האמנים הנוצריים באירופה.

הלוחם הגדול למען החזרת צורת הלוחות לקדמותה – כלומר, לצורה המלבנית – היה האדמו"ר מליובאוויטש, שהורה לחסידיו ולגבאי בתי כנסת להחליף את צורת הלוחות העגולה לצורה מרובעת.

מעניין לציין כי הנוצרים השתמשו בדימוי הלוחות כסמל לביזוי היהודים, ואפשר לומר שצורת לוחות הברית היה הטלאי הצהוב הראשון, שכן במאה ה-13 הוציא הנרי השלישי מלך אנגליה צו המורה על כל היהודים לשאת אות קלון בצורת לוחות הברית. לשון הפקודה: "כל יהודי ישא על חזהו על לבושו העליון בכל מקום אשר ילך או ירכב, הן בעיר והן מחוצה לה, כעין שני לוחות לבנים עשויים בד או קלף מעוגל בקצהו".

המלך אדוארד הראשון, שעלה לכס המלוכה באנגליה לאחר מותו של הנרי, חידש את הפקודה: "כי כל אחד מהם אשר מלאו לו שבע שנים ישא על לבושו העליון סמל עשוי אריג צהוב בצורת שני לוחות, שש אצבעות אורכו ושלוש אצבעות רוחבו". בסופו של דבר גורשו היהודים מאנגליה על ידי מלך זה, בשנת ה´ אלפים נ´ (1290).

לאחרונה, התבשרנו על קוריוז מעניין בהקשר זה. בביקורו האחרון של האפיפיור בארץ, לפני כשבועיים, החליט הרב שלמה עמאר, הרב הראשי הספרדי, לענוד תליון עם סמל של לוחות הברית, וזאת כמשקל-נגד לתליון הצלב שתלוי על חזה האפיפיור. מתברר שפריט זה הוא חלק מהלבוש הרשמי של ה"ראשון לציון". רק נציין כי בתליון זה לוחות הברית הם בצורה עגולה.