אאא

הערב יש הגרלה בלוטו, שבעים מליון ש"ח. אין זמן יותר מתאים מזה לבדוק אם מותר לקנות כרטיסים, ואיך לבחור מספרים ולזכות.

האם מותר לקנות כרטיס לוטו?

בספר שאלת רב הביא שאלה שנשאלה לגר"ח קנייבסקי: האם מותר לקנות כרטיס לוטו, שבוחרים כמה מספרים, ובהגרלה מתברר איזה מספרים זכו? הגר"ח השיב - אין לעשות כן.

חזר השואל ושאל - האם מותר לקנו כרטיס הגרלה שלא בוחרים בו את המספרים (הגרלה רגילה, לא לוטו). ענה הגר"ח - אין לעשות כן.

המשיך השואל ושאל - מה הדין בחוץ לארץ? גם אסור? והרב שנוהג בענווה רבה לא לגרש אף אדם, ואפילו המטריד ביותר, ענה לו - גם בחוץ לארץ אותו הדבר.

* * *

בילקוט יוסף כתב: אסור להשתתף ברכישת כרטיסי טוטו, כיון שהוא מסייע ביד עוברי עבירה. ולדעת מרן השולחן ערוך סור להשתתף גם בלוטו ובהגרלות מפעל הפיס.

* * *

בספר והאיש משה, על קורות הגאון ר' משה סולוביצ'יק כתב בשמו שראוי ונכון לקנות כרטיסי לוטו.

ואם כבר קונים, צריך להעדיף קניית כרטיסי לוטו מכרטיסי פיס רגיל, כיון שיש בהם פחות אפשרויות של רמאות.

איך ממלאים את המספרים? יעשה הגרלה בעצמו, והמספרים שיצאו בהגרלה אותם ירשום על הטופס.

* * *

נניח שמותר לקנות, האם זה כדאי?

בספר בים דרך, מהגאון הרב יעקב ישראל לוגאסי, הביא סיפור על רב אחד שדש בציבור, ואמר שהוא מתלא מאד שאנשים הולכים וקונים כרטיסי הגרלה, ואינם מפחדים לזכות.

אני - הוסיף הרב - לא קונה כרטיס הגרלה מכיון שאני חושש שאזכה, וחלילה אם אזכה לא אוכל עוד לכוון בתפילתי, ולא אוכל ללמוד תורה ביישוב הדעת.

קם אחד השומעים ושאל - ולמה לא יעשה בזה הרב צדקה? ולמה לא יבנה בזה ישיבות וכוללים ובתי מדש לרוב.

ענה לו - את הרעיון הזה כבר שמעתי. היצר הרע אמר לי אותו לפניך. אבל עניתי לו: אם הייתי יודע שאת הדיבורים האלו תאמר לי גם אחרי שאזכה, הייתי קונה בשמחה, אבל אני חושש שאחרי שאזכה תגיד לי דברים אחרים.

* * *

למרות שגדולי ישראל פסקו שאסור, אתם מתעקשים לקנות? נעזור לכם.

יש כמה וכמה סגולות לעשירות. אחת - לתת צדקה, עשר בשביל שתתעשר. עוד אחת - ליטול ידים עם הרבה מים. עוד אחת - לכוון בברכת המזון. עוד אחת - לומר פרשת המן כל יום.

עוד סגולה אחת מצאנו בספר אוצר ישראל:

יהודי אחד בא לרבי מרדכי מטשרנוביל וביקש ממנו שיתן לו סגולה לעשירות. ענה לו הרבי - מהיום תשפוך אתה בעצמך את הנעגל ואסער (-מי נטילת ידים, למי שלא הבין) ואל תתן למשרתים לעשות את זה במקומך.

ננסה גם אנחנו לשפוך את המים לבד, ולא על ידי המשרתים, ונקווה להתעשר.

יש לכם הארות הערות או גערות? רוצים כתבות על תחום מסויים? רוצים לקלל אותנו כדי לקצר לנו את הגהנום? לכל זה ועוד תוכלו לפנות למייל: yb@kikar.net