אאא

במעמד מרגש בבית מרן הגר"ח קניבסקי, התחיל "הוועד העולמי" בכתיבת ספר תורה לעי"נ הרבנית קנייבסקי ע"ה.

ביום השלושים לרבנית קנייבסקי, התקיים בביתו של מרן רבי חיים קניבסקי מעמד מיוחד של תחילת כתיבת ספר תורה על ידי הוועד העולמי בשיתוף עם עם ישראל תורמי הוועד העולמי, לעילוי נשמתה של הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה.

את האות הראשונה בספר התורה כתב בעלה, רבי חיים קניבסקי, כאשר מיד אחר כך יצאו עם ספר התורה לבתי גדולי ישראל בבני ברק כדי שגם הם יהיו שותפים בתחילת הכתיבה של ספר התורה המיוחד.

הגר"ח קנייבסקי אמר על היוזמה המבורכת כי "בוודאי עניין גדול וחשוב לכתוב ספר תורה לעילוי נשמתה של הרבנית ע"ה ובודאי שזה עושה נחת רוח לנפטרת ע"ה, ובוודאי שאם יש בכתיבת ספר התורה גם מעשים של חסד (בתרומה ל"וועד העולמי") זה עילוי נשמה גדול וכל מי שיתרום לזה יבורך בכל הברכות".

ספר התורה יוכנס עם סיום י"ב חודש לפטירת הרבנית ע"ה למקום שאותו יבחר בעלה.

סופר מומחה כבר עומד הכן לכתיבת ספר התורה, תוך כדי קבלת כל ההוראות ההלכתיות מרן הגר"ח קנייבסקי ובהקפדות מיוחדות ובזריזות האפשרית כדי לגמור את ספר התורה עד לסיום שנת האבל על הרבנית ע"ה.

כל גדולי ישראל אשר הוקירו את הרבנית התחילו בימים האלו בכתיבת האותיות הראשונות הספר התורה, כשהם משתתפים באופן אישי בתרומה לספר התורה וכשהם מדגישים את רצונם שיהיה להם חלק בזכות של ספר התורה הזה שנכתב לעי"נ של הרבנית ע"ה.