אאא

אורח מפתיע מצא 'בכיכר' בוועידת המנהלים של היומון "המודיע" שנערכת בבנייני-האומה בירושלים: שמוליק אלישיב.

אמרנו אורח, והתכוונו יותר נכון לכיתוב שהתנוסס על התג שנשא על צווארו: "מטה כבוד התורה".

רעננו מעט את זכרוננו ונזכרנו במטה הטרי שקם אך לפני מספר חודשים, כדי להילחם במאיר פרוש, כדי להכשילו בדרכו לראשות עיריית ירושלים. 

מה שהיה נראה כמעשה הזוי בתחילה, תפס תאוצה עם הצטרפותה של חסידות גור נגד פרוש.