אאא

חלק מתושבי בני-ברק התפלאו לראות את ג'יפ החפ"ק של ארגון זק"א נוסע מקושט ברחבי העיר.

ל"כיכר השבת" נודע כי ביום חמישי האחרון בא בברית הנישואין באולמי מודיעין בבני-ברק, אחד המוקדנים של ארגון זק"א, לייזר שלזינגר.

לצורך הבאתו של החתן מירושלים לבני-ברק, נידב יו"ר הארגון יהודה משי-זהב את רכבו.

הרכב קושט ע"י המתנדבים והחתן הובא לחתונתו ברכב הארגון.

מתנדבי הארגון הרבים של הארגון זק"א שהשתתפו בחתונה, לא התאפקו, חבשו על גופם סרבלים של הארגון ורקדו עם החתן הורה במעגלים.