אאא

סגן שר הבריאות לשעבר וחבר וועדת הכספים, יעקב ליצמן פונה במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות הכוונה לבטל את הרחבת התכנית לטיפולי שיניים חינם לילדים עד גיל 14.

"הצעת השר לפיד לבטל הרחבת טיפולי השיניים לגיל 14 הינה הרסנית ומהווה פגיעה ישירה בילדי ישראל", כתב ליצמן לראש הממשלה ומסביר: "זאת לאחר שהתכנית אושרה פה אחד בממשלה, לאחר שנחתם בהסכם כחוק בין משרדי האוצר והבריאות ואף הוכנס בבסיס התקציב של משרד הבריאות. לפי כל הסיכומים ועל דעת משרד האוצר, החל מיולי השנה אמורים להיות זכאים לטיפולי שיניים חינם, כל ילדי ישראל גם מגיל 12 עד לגיל 14. ביטול התכנית כמוה כגזלה מפיות ילדינו".

ליצמן הוסיף וכתב: "למעלה מ-2 מיליון טיפולים ניתנו חינם לילדי ישראל מאז תחילת הרפורמה בבריאות השן. בהעדר המימון הממשלתי, ילדים אלה היו הולכים לישון עם כאבי שיניים, הולכים לבתי הספר עם חורים בשיניים. בהמשך שיניהם מרקיבות וזקוקות לעקירה וההמשך ידוע ומובן. כך שיש כאן היבט רווחה סוציאלי, היבט חינוכי וחברתי מלבד ההיבט הבריאותי".

ליצמן תוקף את נתניהו ש'נופף' בהישג וכעת מבטל אותו: "לפני הבחירות ידעה הממשלה וראש הממשלה בראשה לנופף בהישג הגדול של טיפולי השיניים.

"ההחלטה להכליל טיפולי השן לילדים בסל הבריאות הממשלתי הייתה לדגל חברתי מרכזי של ממשלת ישראל בראשותך", כתב ליצמן לראש הממשלה. "ואכן, תכנית טיפולי שיניים חינם הביאה למהפכה מערכתית בתחום השיניים והדאגה לילדי ישראל. כעת, מורמת יד הרסנית לעצירתה חלילה. מדובר בהפרה בוטה של הסכם שנחתם כחוק, במסגרתו גם האוצר הבין את העוול הנורא שנעשה לילדינו הסובלים בתחום בריאות השן".

ליצמן הדגיש כי "מדובר בתקציב שנקבע כבר והוקצה לילדי ישראל. רבבות משפחות כלכלו צעדיהם וחישבו את טיפולי השיניים הנדרשים לילדיהם, על בסיס ההסכם שנחתם, אף פורסם ועתיד היה להיכנס לתוקף על הרחבתה לגיל 14. מדובר בגזלת כבשת הרש וכי אסור לתת יד לדבר הזה".

המכתב של ליצמן לנתניהו
המכתב של ליצמן לנתניהו