אאא

המאבק על ראשות וועדת הכספים נשכח לחלוטין, ח"כ יעקב ליצמן מתרכז כולו ובמלוא הרצינות בתפקיד החדש שהוטל עליו, האחראי על מערכת הבריאות במשרתו כסגן שר הבריאות במשרת שר.

רצתה ההשגחה שזימנה לליצמן משבר בקנה מידה ארצי ועולמי, עם כניסתו לתפקיד, משבר שהביא אותו לראש הכותרות ולציטוטים נרחבים מפיו בכלי התקשורת, במסגרת תדרוכים למשרד הבריאות ושיחות עם עיתונאים.

ליצמן מוכיח כי האדם עושה את התפקיד ולא התפקיד את האדם, וההתיחסויות שנשמעו מפיו זכו להבלטה בראש כל מהדורות החדשות בישראל.

במסגרת התדרוך אמר סגן השר כי הוא מציע למגיפה את שם נקי יותר - "נקרא למגיפה שפעת מקסיקו במקום שפעת החזירים", אמר סגן השר. ליצמן אמר עוד כי אין המלצה שלא לנסוע לארה"ב או למדינות מהם פרצה המגיפה, "אך עם זאת", הדגיש ליצמן, "נאמר כבר במקורות: החכם עיניו בראשו".