אאא

בימים האחרונים מגיע חבר-הכנסת יעקב ליצמן אל בתיהם של גדולי ישראל על מנת להתברך מפיהם לקראת השנה החדשה.

הבוקר (שלישי) ביקר ליצמן בבית הגר"ש אוירבעך בשכונת שערי חסד לברך ולהתברך לקראת ראש השנה והשניים דנו בנושאים שונים העומדים על סדר יומו של הציבור החרדי.

הגר"ש אוירבך הרחיב לליצמן בדבריו על כינוס הרבנים שנערך ביום חמישי באולמי תמיר נגד ההתייצבות בלשכות הגיוס והדגיש בפניו את דברי הרבנים והאדמו"רים האוסרים את ההתייצבות.

ליצמן אמר בתגובה כי בקרוב תקבל מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל החלטה סופית בנושא כשהוא מביע את תקוותו שאכן שלושת המועצות יתכנסו להחלטה משותפת כפי שנקבע בכינוס המשותף שהתקיים בחורף עוד לפני אישור החוק החדש.

הרב אוירבך הודה לליצמן על שיתוף הפעולה במהלך השנה ובירכו שימשיך לראות סייעתא דשמיא בכל מעשי ידיו מתוך בריאות ונחת מכל יוצאי חלציו עד בלי די.