אאא

יש תמורה לסגנות השר של ליצמן. אחרי בקשות אינספור ומאמצים רבים, הודיע היום משרד הבריאות, כי תוקף אישור משרד הבריאות הינו מעתה לשלוש שנים.

במכתב שיצא היום ממשרד הבריאות והממוען למשרד החינוך, כותב זאב פיש המפקח הארצי לבריאות הסביבה במשרד הבריאות, כי מעתה יש להתייחס לאישור הבריאות, כבעל תוקף של שלוש שנים. המדובר בהארכה משמעותית יחסית לנהוג עד כה – שנה או שנתיים בהתאם למקום.

יש לציין, כי במקור הייתה בקשת עסקני המוסדות להאריך את תוקף הרישיון כולו לחמש שנים, אלא שהסייגים הנדרשים לצורך הינם קשים ומטילים ספק על אפשרויות המהלך כולו. המדובר בחיוב המוסדות להעסקת תברואן מטעמם כתנאי לויתור על הוצאת אישור חדש.

גם במכתבו מציין פיש, כי האישור לחמש שנים יופעל רק עם האישור הסופי של הנוהל והפעלת הבקרה העצמית כמתוכנן.

במוסדות החינוך בירכו היום על ההחלטה, אולם ציינו כי עדיין רוב הקשיים אינם בחידוש הרישיון אלא בדרך הוצאתו. "מפקחי משרד הבריאות מערימים בדרכנו קשיים על גבי קשיים, כשבחלקן מדובר בדרישות מופרכות לחלוטין, וזוהי בעייתנו הגדולה" אמרו מנהלי המוסדות.