אאא

סגן שר הבריאות ח"כ יעקב ליצמן פתח הבוקר את דיוני הועידה הארצית של הסתדרות הרפואית בישראל, שנערכה בביני האומה בירושלים. במרכז נאומו הפתיע ליצמן כשהכריז על הצורך בפרסום נתוני מדד הבריאות הלאומי, על מנת לאפשר קבלת מידע על איכות השירות הרפואי הניתן במערכת הבריאות בישראל ויעניק כלים אובייקטיביים בדרך לבחירת שירות רפואי יעיל ואיכותי עפ"י מידע מוקדם ומוסמך.

בדבריו הסביר סגן שר הבריאות כי פרסום מדד הבריאות הלאומי באופן כזה שיאפשר נגישות מרבית מצד כלל אזרחי ישראל כמקבלי השירות הרפואי, "יביא לשקיפות מרבית כמו גם לייעול השירות הרפואי בישראל". ליצמן קבע עוד כי לדעתו יש לאזרחי ישראל את הזכות לדעת מראש את איכות השירות הניתן לו במקום ו"כי מידע זה הינו חיוני לבחירת בית החולים, כמו גם הרופא המטפל בעת הפנייה לבית החולים" אמר סגן שר הבריאות.

את דבריו שהתקבלו בהפתעה גמורה, תיבל כדרכו במשל ציורי: "אדם עלה על מטוס, שאלוהו האם אתה מכיר את הטייס? ענה, לא! שאלוהו וכי למה לפני שאתה נכנס לחדר ניתוח, אתה דואג לברר ולבדוק מראש את זהות הרופא או המנתח לפרטי פרטים? ענה הלה: "הטייס נמצא איתי על המטוס ועתיד שנינו שווה בידיו ולכן אני סומך עליו, לעומת הרופא המנתח שחיי מופקדים בידיו..." הטעים ליצמן ודרש הובלת שקיפות מקסימאלית במערכת הבריאות.

מדד הבריאות מאפשר מדידה מדויקת של בחינת מצב הבריאות בישראל בהשוואה בין בתי החולים, עפ"י מחלקות שונות ועפ"י פעילות צוותי הרפואה השונים לפי נושאים מוגדרים. מדד הבריאות מבוסס על פרמטרים בינלאומיים מוכרים וניתן גם ביחס השוואתי לשאר מדינות בעולם.

הקטגוריות המרכזיות עליהן מתבסס המדד הלאומי בתחום הבריאות הן: מצב הבריאות הכללי, פעילות ברפואה מונעת, מצב התשתיות בתחום הבריאות, יעילות שירותי הרפואה, היענות המערכת למטופל ותחום השוויון בבריאות. ממצאי מדד הבריאות הלאומי מבוססים על בניית מערכת ציונים בהשוואה לממוצע מדינות העולם. ככל שהציון גבוה יותר - כך המצב טוב יותר.

ועידת ההסתדרות הרפואית נערכת מדי ארבע שנים, במהלכה נבחרים מוסדות הארגון. כמו-כן נקבעת מדיניות הארגון לשנים הבאות, ומאושרות אסטרטגיות הפעולה בתחומים השונים שההסתדרות הרפואית מעורבת בהם. בוועידה נידונו נושאים מרכזיים העומדים על סדר יומה של הרפואה ומערכת הבריאות.