אאא

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן הוא איש עסוק, אבל הוא מוצא זמן לעסוק באיכות חייהם של קשישי ישראל.

בתי האבות בארץ פועלים ברישיון משרד הרווחה, ואילו מחלקות סיעודיות, אם קיימות במוסד, זקוקות לרישיון משרד הבריאות. לאחרונה שלח משרד הבריאות שאלונים למנהלים של מוסדות גריאטריים שבהם מחלקות סיעודיות, תחת הכותרת "מיפוי הימצאותו של משגיח כשרות". בין שלל השאלות התבקשו המנהלים לציין אם ברשות המוסד תעודת כשרות, על-ידי מי היא ניתנה, אם הוא מעסיק משגיח כשרות, ואם כן - מה היקף משרתו.

בבתי אבות טוענים כי מעולם לא היה צורך בתעודת הכשר ובהעסקת משגיח כשרות, וכי לא מועלית דרישה כזאת בעת חידוש הרישיון. גם משרד הרווחה סבור כך: "על-פי תקנות הפיקוח על המעונות, 'מנהל מעון ידאג לספק לכל זקן, הרוצה בכך, מזון כשר'. זאת התקנה המחייבת. אין התייחסות להעסקת משגיח כשרות".

אלא שמשרד הבריאות טוען אחרת: "על-פי נוהלי משרד הבריאות, מוסד בבעלות פרטית נדרש לתקינת מינימום של משגיח כשרות". השאלה הגדולה - מה מתכנן סגן השר ליצמן לעשות בממצאי השאלונים - נותרה פתוחה.