אאא

כל יהודי שיתפלל ביום הכיפורים באמונה שלמה מול בורא עולם, בלי תנאים, ימחקו לו כל עוונותיו וחטאיו, כל השנה יהיה לו רק טוב, פרנסה, חיים טובים, ברכה והצלחה ויעשה תשובה.

בורא עולם מביא חום גבוה ביום הכיפורים, כדי למנוע מיהודים לעשות ספורט, לעבוד ולנסוע. מונע אותם הקדוש ברוך הוא כדי שלא יחללו את החג כי הוא אוהב את ילדיו ומגן עליהם.

השנה יחזרו בתשובה כמויות אדירות של יהודים, גם מעצמם וגם מפחד האירועים עם האמריקאים וסוריה.

כל ההפרעות שבעולם, הקשות ביותר, הן כדי לעורר את היהודים לא להתבולל ולעלות לארץ ישראל.

משיח בפתח להפתיע!