אאא

הגלישה באינטרנט עלולה לגרום ליהודי לעבור על כמה וכמה איסורים. אסור לקרוא דעות של מינים ואפיקורסים, גם מראות פריצות רבים יש. לשון הרע, רכילות, ועוד ועוד.

בדיוק בגלל זה, יש כמה וכמה גופים שהקימו מערכות סינון אתרים. אבל מה עושים כאשר אחד השכנים או החברים בוחר שלא להתחבר, ומחליט לגלוש גם באתרי חדשות חילונים? האם מותר למנוע מאדם בכוח, או שאולי זה לא עסק שלנו - איש הישר בעיניו יעשה.

דבר אחד ברור: גם אם מישהו עובר עבירות, צריך דבר ראשון להוכיח אותו. לדבר איתו בדרכי נעם, להסביר לו היטב היטב למה מעשיו לא טובים. היום נדון במקרה שכבר הוכחנו אותו כמה פעמים, והוא לא מסכים לחדול ממנהגיו.

כדי לדעת אם מותר לנתק יהודי בכוח מהאינטרנט, מצאנו תשובה מאד דומה. הרב אברהם בן חיים, דיין בבית הדין של "אהבת שלום", כתב תשובה לשאלה דומה: האם מותר לקרוע עיתון חילוני שהשכן קורא. לדעתנו האינטרנט שכולל בתוכו גם עיתון חילוני, הוא בכלל השאלה. (השאלה התפרסמה בקובץ התורני "בית הלל").

בתשובה שם הוא הביא דין שכתב הרמב"ם, בו מצוין שמי שרואה את חברו הולך בשוק עם בגד שיש בו שעטנז, ראוי שיקרע את בגדו מיד, ואפילו בשוק. ומזה ניסה להוכיח הרב בן חיים, שמותר להזיק לאדם שעובר על איסור כדי להצילו מהאיסור. בפועל, הפוסקים שאחרי הרמב"ם חלוקים בדין הזה אם מותר לקרוע בגד של אחר כשהוא לובש אותו בשוגג, אבל כאשר לובש במזיד ודאי שמותר.

בספר "פתחי חושן" יש פסק מעניין בנידון: מותר להזיק לאדם כדי להציל אותו מאיסור, אלא, שחייבים לשלם לו את כל הנזק. אבל למרות שפסק כך, כתב בהסתייגות שיתכן שהדין לא כך.

הרב משה שטרנבוך דן גם הוא בספרו בשאלה דומה, על בן חוזר בתשובה שנמצא בבית הוריו ורוצה לנפץ ולנתץ את הטלוויזיה.

אבל למעשה פסקו הרב בן חיים והרב שטרנבוך, שעדיף לא להזיק לשני כדי להצילו מאיסור, כיון שבדור הזה ראוי לנהוג במידת שמאל דוחה וימין מקרבת, והנזק יכול לגרום ליהודי להתרחק יותר ולעבור על עוד עבירות, ויצא שכרנו בהפסדנו.

* * *

כדי להבין כמה רע לקרוא חדשות באתר חילוני, נביא את הסיפור הבא (מקונטרס החיים):

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

סיפר הרה"ג הרב שבדרון שליט"א, שהיו שני תלמידי חכמים גדולים בירושלים שאחד מהם כל בניו יצאו כשרים ויראי ה', והשני שה' ירחם.

אותו גדול שבניו נתקררו מדרך ה' כאב לו מאוד על מצבו ורצה לבדוק את שורש הטעות שלו בחינוך בניו, הרי הוא ושכנו תמיד למדו ביחד לימדו את הבנים באותו "חיידר", הבית היה ספוג יראת שמים, אז מה הייתה הטעות בחינוך? צריך לבדוק ולפרסם לרבים, לפחות להציל אחרים!

קם הרב וניגש לבית שכנו, דפק בדלת, כשנפתחה הדלת אמר הרב לשכנו שהוא רוצה לבדוק איזה הנהגה שלו שונה ממנו שלכן בניו נתקררו. ישבו שניהם והזכירו את הנהגותיהם, והנה נתגלתה הנקודה: שניהם קנו דגים מאותה החנות, שבה בעל החנות היה עוטף את הדגים בעיתון חילוני.

הרב השני הנהיג בביתו שמיד כשמגיע דג עטוף בעיתון חילוני זורקים אותו לפח, ואילו הרב הראשון כשהדג היה מגיע לבית, היו לוקחים את העיתון מעיינים בו, וזורקים אותו לפח.

זו הנקודה היחידה שהייתה ביניהם, וגילו בה את כל השתלשלות התחנכות הבנים.