אאא

בתומה של ההפגנה הגדולה נגד הפריצות בירושלים, פנו כמה מפגינים לחנות "אור החיים" וחוללו במקום מהומה. הם ניפצו את החלונות והשחיתו חלקים נרחבים מהמבנה.

אין זו הפעם הראשונה שבה החנות סובלת מנחת זרועם של הסיקריקים, אולם נדמה שאתמול נחצה קו אדום.

מצלמות אבטחה שהוצבו בחנות הנציחו את האלימות הברברית.