אאא

תקציבי הישיבות הקטנות לא יקוצצו כפי שתוכנן בתחילה, לאחר שהקיצוץ המדובר הוצא מחוק ההסדרים, כך מדווח הבוקר ב"הארץ".

לפי הדיווח, הקיצוץ שתוכנן לתקציב הישיבות הקטנות שאינן מלמדות את מקצועות הליבה ואינן מגישות את תלמידיהן לבגרות, בוטל לאחר ביטול הקיצוץ בתקציבי רשת מעיין החינוך התורני ורשת החינוך העצמאי.

תקציב הישיבות הקטנות הוא בשיעור של 60 אחוזים מהתקציב שמקבלים בתי הספר הציבוריים, זאת לפי חוק מוסדות חינוך ייחודיים שאושר בשנת 2008.

בתחילה, התכוון משרד האוצר לקצץ בכמחצית את תקציבי הישיבות שאינן מגישות לבגרות, כאשר בטיוטיות הראשונות של חוק ההסדרים, ביקש האוצרלשנות את החוק בעניין. אך בתוכנית שאושרה בממשלה בשבוע שעבר, אין התייחסות לישיבות הקטנות לאחר שהסעיף הוסר מהצעת החוק.

מלבד זאת, בהצעת החוק שאושרה בממשלה הוסרה הדרישה להגדיל באופן ניכר את מערך הפיקוח על בתי הספר החרדיים כדי לבדוק האם הם מלמדים את מקצועות הליבה כנדרש.

הצעת החוק מסתפקת בהנחיות, לפיהן, על מנכ"לית משרד החינוך לגבש כללי פיקוח ואכיפה.