אאא

שר האוצר יאיר לפיד קידם בעוצמה רבה את הצעת החוק להגבלת שכר הבכירים במערכת הפיננסית בחודשים האחרונים. במהלך פגרת הכנסת בקיץ האחרון נמצאה ההזדמנות להעביר את הצעת החוק בקריאה ראשונה, כדי שבמושב הכנסת הנוכחי תעבור ההצעה במהרה להכנה בוועדת הכספים ותגיע לקריאות שנייה ושלישית. ולמרות זאת, עד היום היא לא שובצה לדיון בוועדת הכספים לקראת המשך החקיקה.

החוק נולד אחרי ששר האוצר הביע בשנה שעברה התנגדות פומבית למשכורות העתק של בכירי הבנקים בישראל. משרד האוצר היה אמור לאשר תוכנית שכר של בנק לאומי, שהמדינה מחזיקה חלק מהמניות שלו ולכן יכולה להתערב בענייני השכר בו. "שכר הבכירים הגיע למקום לא מוסרי ולא ראוי", אמר אז לפיד, "הגיע הזמן לבחון מחדש את כללי המשחק". תוכנית שכרם של בכירי בנק לאומי, המנכ"לית רקפת רוסק־עמינח והיו"ר דוד ברודט, אושרה בסופו של דבר למרות התנגדות המדינה.

החוק שיזם לפיד בתגובה קובע שהוצאות השכר בגופים פיננסיים יוגבלו לצורכי מס ל־3.5 מיליון שקל בשנה לעובד. שכר גבוה יותר יצריך את אישור ועדת התגמול או ועדת הביקורת הפנימית של אותו הגוף ואת אישור הדירקטוריון והאסיפה הכללית; נוסף על כך, הוצאות השכר החורגות מאותו הרף לא יוכרו לצורכי מס.

משרד האוצר פנה לוועדת הכספים בבקשה לקבוע דיונים לקידום הצעת החוק לקראת קריאות שנייה ושלישית, אולם אלה לא נקבעו. על פי הערכות בכנסת, הדיונים בחוק מתעכבים משום שמדובר בהצעת חוק של לפיד, בדיוק כמו תקציב המדינה וחוק 0% מע"מ. נראה כי רק כאשר ייפתר הפלונטר בקואליציה, תקודם גם הצעת החוק הזאת.

בוועדת הכספים שוללים את הטענות. יו"ר הוועדה ניסן סלומינסקי הסביר היום באמצעות דוברו כי מאז החל מושב הכנסת עבר רק חודש, שבמהלכו עסקה הוועדה בנושאים דחופים שבראשם קידום חוק 0% מע"מ ודיונים הקשורים לתקציב המדינה. לדבריו, הנושא ישובץ לדיון בזמן הקרוב.