אאא

ביקורת פתע: רבה של ירושלים הרה"ג אריה שטרן הגיע לפנות בוקר (שלישי) לביקור פתע בשוק הסיטונאי בירושלים בכדי לפקח על ההתנהלות של העברת הסחורות מהשדה לחנויות בשנת השמיטה.

מאז בחירתו לתפקיד נוהג הרב שטרן לבצע ביקורי פתע מסוג זה. הפעם התלווה אליו ראש מחלקת 'תרומות ומעשרות' ברבנות ירושלים, הרב פנחס קאליש. 

לאחר שבדק את תעודות הכשרות, מקור הסחורות והפיקוח שקיים על כל שדה, בדק הרב שטרן כי מפרישים מעשרות על פי ההלכה וקבע כי "הכל נבדק כדבעי".