אאא

בעקבות הנזקים שנגרמו לבעלויות של גני הילדים באזור הדרום בזמן מבצע ´עופרת יצוקה´, מודיע היום רשות המיסים, כי תפצה את הבעלויות על נזקים עקיפים, לפנים משורת הדין.

לאור העובדה שההורים דרשו את החזר הכספים ששילמו לבעלויות בעקבות ביטול הלימודים במשך זמן ממושך ושהייתם של הילדים בבית. הפיצוי שיינתן לבעלויות יהיה כדלהלן:

הורים ששילמו עבור מטפלת בשל שהתייצבו לעבודה למרות מצב המלחמה, יקבלו בחזרה את שכר הלימוד אותו שילמו.

גני הילדים יוכלו להגיש תביעה על הנזק שנגרם להן ובתנאי שיעמדו בקריטריונים הנדרשים:

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

עוסקים בעלי תיק במס הכנסה ומע"מ המדווחים כחוק. עוסק אשר נדרש להחזיר את השקים להורים ע"י משרד התמ"ת ואשר החזיר בפועל. גן הילדים נסגר בהוראת פיקוד העורף. ילדי גן הילדים אשר נשלחו לבתיהם הושארו תחת שמירה בשכר ושני הוריהם של הילדים הלכו לעבודה באותם ימים /שעות.

את התביעות יש להגיש בצרוף מסמכים: הצהרת גננת גן הילדים בדבר החזרת השקים להורים + שמות ההורים וטלפון. הצהרת גננת גן הילדים בדבר סגירת גן הילדים בהוראת פיקוד העורף ופירוט הימים בהם נסגר הגן. הצהרת הורי הילדים אודות א. השארת הילדים תחת שמרטף בשכר + שם שמרטף וטלפון עם פירוט הימים והשעות. ב. הצהרה בדבר אי היעדרות מעבודה באותן שעות. ג. קבלת החזר התשלום עבור אותם ימים.

את התביעות מאפשרים ברשות המיסים להגיש עד ה- 31.7.09 בצירוף כל המסמכים הנדרשים. כאמור, זוהי החלטה "לפנים משורת הדין", כך שהזכאים אמורים להזדרז ולהגיש את התביעה בהקדם. תביעות שתוגשנה לאחר המועד או ללא המסמכים הנדרשים, לא תטופלנה, מבהירים ברשות המיסים.