אאא

בעוד כשלושה חודשים ייפתח קורס הכלבנים החרדי בבסיס פלמחים, אשר בוגריו ישתלבו בפלגת 'הנגב' של חיל האוויר. כיום משרתים בפלגה אך ורק כלבנים שאינם חרדים, כשכולם גברים.

פלגת 'מגיני הנגב' הוקמה כדי לספק הגנה מקצועית ואבטחה באיכות גבוהה לבסיסי חיל האוויר. את הלוחמים החרדים שיוכשרו למשימה, יציבו בצה“ל בבסיס "נבטים".

"הכלבים יהיו חלק מפלוגת יירוט, שמעסיקה כלבים, אמצעי נשק חדישים ומצלמות משוכללות שחודרות כל מזג אוויר", אמר קצין האיתור ממדור שח"ר כחול, סרן משה פריגן. לדבריו, "לחרדים חשוב לאייש גם את תפקידי הכלבנות, משום שחשוב להם להוכיח שהם לוחמים שווים בני שווים".

כידוע, על אף שאין איסור מפורש על גידול כלבים מבחינה הלכתית, אימוץ כלבים אינו נהוג בציבור החרדי, כך שבמידה מסוימת לחלק מהמשתתפים בקורס מדובר במפגש ראשון עם ההולכים על ארבע.