אאא

שר הכלכלה נפתלי בנט יביא ביום ראשון הקרוב למליאת הממשלה החלטה, המחייבת את משרדי הכלכלה וראש הממשלה, להגיש בהקדם הצעת חוק שתקדם את שילובם של חרדים בשירות המדינה.

בהמשך להחלטות הממשלה מספר 1994 מיום 15.7.2010 ומספר 638 מיום 28.7.2013 ובמטרה לקדם את שילובם של בני האוכלוסייה החרדית בתעסוקה ובכך לשפר את פוטנציאל הצמיחה של כלל המשק ולהוביל לצמצום רמת אי השוויון והפערים החברתיים מקדם השר בנט חוק שיאפשר מתן העדפה בקבלה למשרות בשירות המדינה לגברים בני האוכלוסייה החרדית.

ההחלטה תקבע להטיל על משרד ראש הממשלה בתיאום עם משרד הכלכלה, לגבש ולהפיץ עד ליום ראשון, ט"ו בתמוז התשע"ד, 13.7.2014 תזכיר חוק שיאפשר מתן העדפה בקבלה למשרות בשירות המדינה לגברים בני האוכלוסייה החרדית.

משרד הכלכלה בראשותו של השר בנט פועל במישורים רבים כדי לקדם תעסוקתם של גברים חרדים במשק. יחד עם זאת, עד עתה קיים היה אבסורד, בעוד הממשלה מצהירה על רצונה בקידום חרדים, מחנכת ומתמרצת מעסיקים במשק להעסיק חרדים, אך בשירות הציבורי עצמו החרדים אינם מיוצגים ביחס לגודלם באוכלוסיה.

שר הכלכלה נפתלי בנט: "אני מטיף למעסיקים כל הזמן: קחו חרדים. זה ישתלם לכם. אבל, אצלנו בבית, בשירות הציבורי - אתה פשוט לא רואה חרדים זהו בבחינת קשוט עצמך ואח"כ קשוט אחרים. חרדים שאני מדבר אתם אומרים לי שהם לא מצליחים להתקבל לשירות הציבורי, גם כאשר הם עונים לקריטריונים. גם המגזר הציבורי צריך להבין את היכולות המדהימות של הציבור הזה, ולכן צריך לתת להם דחיפה".

שר הכלכלה הוסיף: אנחנו מקדמים תוכניות ארוכות טווח שיביאו לקליטת חרדים בתכניות מצטיינים ומתמחים למדינה, אבל נדרש שינוי עומק חקיקתי מידי כדי שנוכל כבר עכשיו להתחיל ולתעדף חרדים כדי לאזן את המצב האבסורדי בו אנו נמצאים כעת. אני מקווה ששנה מהיום, כשאלך במסדרונות משרד הכלכלה אראה חרדים המשובצים בתפקידי מפתח במשרד. החרדים יקבלו סוף סוף הזדמנות לקחת חלק בשירות הציבורי, בקביעת מדיניות מקצועית ובקבלת החלטות״