אאא

לראשונה מאז הוסמך הקבינט החברתי כלכלי על ידי ראש הממשלה לדון בתוכנית שיגבש צוות טרכטנברג, צפוי להתכנס היום אחר הצהריים חברי הקבינט החברתי כלכלי לדיון במחאה החברתית ובמצוקת הדיור.

שרי הקבינט צפויים להעלות בדיון הצעות לפתרונות משבר הדיור ודרכי התמודדות אפשריות עם המחאה החברתית. שר הפנים, אלי ישי, צפוי להציג את הצעת החוק שהגישה סיעת ש"ס להגבלת דמי השכירות בבתי מגורים. על פי הצעת החוק, משכיר דירת מגורים לא יגבה משוכר דמי שכירות שנתיים בסכום העולה על שני אחוזים מערך השוק של דירת המגורים אותה בחר להשכיר. ישי יציע לראש הממשלה לאמץ את הצעת החוק הזאת כהצעת חוק ממשלתית.

בסביבתו של ישי מדגישים כי שר הפנים אף יציע כי צוות המומחים בראשות הפרופ' מנואל טרכטנברג ידון בהצעה ויערוך לה , במידת הצורך, שינויים והתאמות. מעל לכל ,מדגישים בסביבת ישי , נכון יהיה לקדם הצעה זו ללא דיחוי . "סוגיית שכר הדירה היא אבן הרחיים המשמעותית ביותר על כתפי הצעירים", הבהירו בש"ס .

ישי צפוי להתייחס גם לסוגיית פיצול דירות. משרד הפנים מגבש חוזר מנכ"ל שעוסק בקריטריונים לפיצול דירות וכיצד נכון יהיה לבצע זאת בפריסה ארצית וללא דיחוי. ישי הדגיש כי חובה על צוות השרים ועל צוות המומחים של טרכטנברג לגבש צעדים והמלצות בעלי השלכות מיידיות בצד המלצות לטווח בינוני וארוך.