אאא

מרכז ייחודי לייעוץ משפטי בנושאי איכות סביבה ותכנון בנייה בקהילה החרדית הוקם בקריה האקדמית אונו.

המרכז הוקם ביוזמת הרב יהודה גנוט מארגון ´חרדים לסביבה´ והוא יהיה מאויש על-ידי סטודנטים למשפטים הלומדים בקמפוס החרדי באור יהודה של הקריה האקדמית קרית אונו.

המרכז יפעל לשיפור איכות הסביבה בקהילה החרדית בפרט ויטפל בנושאי בנייה ותכנון בנייה.פיקוח וביקורת על תפקוד רשויות מקומיות בתחומי איכות הסביבה ותכנון בנייה; מתן מענה פרטני לתושבים הנתקלים בבעיות סביבתיות כגון: מטרדים ציבוריים, מקורות זיהום, ליקויים בתכנון סביבתי; בדיקת תוכניות מתאר ותוכניות בנייה ברמות השונות והצעת חלופות סביבתיות להן. כמו כן יפעלו להעלאת פתרונות משפטיים וחקיקתיים לקידום בעיות בנושאים אלו.

בראש המרכז עומדים עו"ד חנן מנדל, מומחה לדיני איכות סביבה, עו"ד עמנואל ויזר, המשמש כיו"ר ועדת איכות הסביבה של לשכת עורכי הדין.