אאא

המקום: קוצבמבה בוליביה, השוחט: דודי כפלין, הכמות: 500 עופות. המטרה: השחיטה הכשרה הגדולה ביותר שהייתה אי פעם בבוליביה.

"קשה מאוד למצוא עופות בלה פאז בגלל הקור העז, לכן נאלצנו לנסוע עשר שעות כדי לחפש עופות בעומק המדינה", סיפר הרב שניצח על השחיטה.

כשנמצאה המשחטה המתאימה לאחר כמה ימים, החלו במלאכת השחיטה. אלא שאז בעל המשחטה הורה להפסיק את השחיטה. "בדרך כלל הוא שוחט 500 עופות בעשר דקות. בגלל ההידורים הרבים, לנו זה לקח יותר משלוש שעות. גרמנו לו להפסדי ענק של יותר מ-10,000 עופות".

כדי להרגיע את זעמו, הרב נכנס למשרדו והסביר לו באריכות את פשר השחיטה הכשרה. הוא גם שוחח איתו על שבע מצוות בני נוח, עד שהאיש התרצה.