אאא

"השם יתברך יבער מן העולם כל הרשעים וכל העוסקים ברכילות ופרסומת שקריים ולשון הרע", כך, במילים חריפות אלו, מגיב המשפיע הרוחני הגאון רבי חזקיהו אלכסנדר סנדר יצחק ארלנגר, נגד כלי התקשורת אשר סילף את דבריו ופרסמם ברבים.

לפני למעלה משבועיים ימים, פורסמה באחד מכלי התקשורת כתבה תחת הכותרת: "רבי סנדר ארלנגר: 'להרוג את הרוצח דהן'", בה נטען כי בקונטרס מיוחד שיצא על-ידי הרב ארלנגר, הוא "קורא להריגת רוצח 'באבא אלעזר'".

"ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך", זהו שמו של הקונטרס, המכיל 32 עמודים של דברי "מוסר וחשבון נפש על-פי השקפת התורה עקב רציחת הרה"ק ר' אלעזר אבוחצירא זצ"ל".

לפי הדיווח כפי שפורסם, "בכמה מקטעי החוברת טוען הרב ארלנגר כי דינו של אשר דהן במיתה, וכי הארץ לא תשקוט עד שיעשה כן". עוד צוטט מהקונטרס: "ולכן אין מנוחה ותיקון לארץ עד שישופך דם הרוצח, וגם רוצח בשוגג אין לו מקום קיום רק על ידי גלות וערי מקלט. וכן הארץ מרגשת צער ועלבון על ידי שמחנפת למחריבי הארץ וישובה ואין מתקררת דעתה רק בנקמת הנרצח על ידי שפיכת דם הרוצח".

כעת, לאחר שהמהדורה הראשונה אזלה, מוציא הרב ארלנגר מהדורה שנייה של החוברת, המופצת גם היא בבתי-המדרש ובבתי-הכנסיות, ובפתח הקונטרס הוא יוצא במחאה חריפה וחסרת-תקדים נגד אותו כלי תקשורת ואף מזכירו בשמו בגין עיוות וסילוף דבריו.

וכך כותב הרב ארלנגר, ב'מודעה רבא' לציבור: "היות שאנשים המפרסמים שטויותיהם לשון הרע ורכילות וכל דבר שאינו הגון במדור (אתר - כאן מביא הרב את שמו של האתר - ח.ש.) ... [אשר הוא באינטרנט המתועב ושנאסר גם המדור וגם הכלי משחית הנ"ל על-פי רבותינו], פרסמו שכתוב בקונטרס הזה שצריך לשפוך דמו של הרוצח שר"י".

"אנו מפרסמים שזה שקר וכזב", כותב הרב ארנלנגר ומסביר כי "כל מה שנכתב בקונטרס שאין מנוחה וכפרה עד שישופך דם הרוצח הם חשבונות כלפי שמיא למעלה".

הרב ארלנגר ממשיך וכותב במפורש: "ואין הדבר מסור ביד אדם לשפוך דם של רוצח כל זמן שלא נפסק על-פי בית דין של כ"ג סנהדרין הדנים דיני נפשות, ולכן אין להתייחס לכל עניין ביעור הרע ודם נקי שכתוב בקונטרס רק לגבי עשיית תשובה ומעשים טובים - ולא לפעול נקמה ברוצחים".

בסיום הבהרת הדברים, כותב הרב ארלנגר בחריפות: "והשם יתברך יבער מן העולם כל הרשעים וכל העוסקים ברכילות ופרסומת שקריים ולשון הרע".

לפניות לכתב: chaim@kikar.net

ההבהרה בקונטרס
ההבהרה בקונטרס
שער הקונטרס
שער הקונטרס
פתיחת הקונטרס
פתיחת הקונטרס