אאא

ראשי ישיבות, מאות אברכים ובני התורה, השתתפו אמש (שלישי) במעמד השנתי של ארגון "וכתבתם" המעודד כתיבת חידושי תורה, שהתקיים באולמי "היכלי מלכות" בבני-ברק.

המעמד נפתח בתפילת מעריב על-ידי הגאון רבי דוד יצחק שפירא, ראש ישיבת "באר יעקב". לאחר-מכן נשאו דברים הגאונים רבי מנחם צבי ברלין ראש ישיבת "רבנו חיים עוזר", רבי יוחנן טולדנו ראש ישיבת "שארית יוסף", רבי אהרון פלדמן ראש ישיבת "נר ישראל" בולטימור וחבר מועצת גדולי התורה בארה"ב, רבי בנימין רימר ראש ישיבת "קרית מלך" ורבי יהודה הרשלר מראשי ישיבת "בית מתתיהו".

רבי בן ציון בורדיאנסקי, מראשי ישיבת "קול תורה" הקריא מספר פרקי תהילים להינצל מגזירת הגיוס. לאחר-מכן נשא דברים הגאון רבי מאיר צבי ברגמן.

את המשא המרכזי נשא הגאון רבי שמואל אויערבך, ובנוסף, הקורא מכתבו של הגאון רבי דב צבי קרלנשטיין, ראש ישיבת "גרודנא" באשדוד.

הגאון רבי משה אלישיב, סיים את הש"ס לעילוי נשמת אביו מרן פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל.

את משא הנעילה נשא חבר נשיאות "וכתבתם" הגאון רבי ברוך שמואל דויטש, כאשר לאחר מכן חולקו על-ידו המלגות לזוכים.